Műemlékismereti vetélkedő - 2018

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság idén tizedszerre szervezte meg műemlékismereti vetélkedőjét. Ezen a kolozsvári magyar tannyelvű iskolák X. és XI. osztályos diákjai vehetnek részt. Rendszerint történelemtanáraik készítik fel őket, s gyakran el is kísérik a versenyre. Színhelye már a kezdetektől fogva az Apáczai Csere János Líceum. Ennek két történelemtanára, Jakab Antal és Pócsai Sándor vállalja magára a kérdések összeállítását. A KLMT részéről Takács Gábor választmányi tag nem csak a szervezőmunkát végzi, de kötetet is adott közre a vetélkedők kérdésköréből.

Míg eleinte húsznál több diák is jelentkezett a megmérettetésre, az idén tízen iratkoztak fel öt iskolából, s végül csak kilencen jelentek meg. Első alkalommal a S. Toduţă Zenei Főgimnáziumból is érkezett versenyző.  A diákoknak villámkérdésekre kellett válaszolni, majd várostörténeti vonatkozású keresztrejtvényt fejthettek meg. Végül jegyzeteik alapján szóban mutatták be a X. osztályosok a Szt. Mihály-templomot, a XI. osztályosok a Főteret szegélyező jelentősebb műemléképületeket vették számba.

Az idei vetélkedő újdonsága volt, hogy nem a KLMT soraiból került ki a zsűri, hanem felkérésre a Korzó Egyesület két fiatal művészettörténész tagja, Gál Zsófia és Újvári Dorottya pontozta a versenyzőket és állapította meg a sorrendet. A X. osztályos első helyezett Mitu Maximilian, a XI. osztályos pedig Kerekes Ákos lett. Mindketten az Apáczai Csere János Líceum diákjai. Második helyen a X. osztályosok közül Darabont Csenge Zsófia, a XI.-esek sorából pedig Ferencz Paula Apollónia végzett. Ők a Református Kollégium tanulói. Minden résztvevő diplomát kapott, az első helyezettek egy külföldi utazást nyertek, a második helyezettek könyvjutalomban részesültek. Gaal György, a KLMT elnöke a díjkiosztáskor rámutatott, hogy függetlenül a helyezéstől, minden résztvevő a felkészülés során gazdagabb lett: megismerhette tanulmányai színhelyének, Kolozsvárnak a kincseit.

                                                                                                            G. Gy.

János Zsigmond Unitárius Kollégium         Tanár: Koródi Alpár

 

XI. osztály                  Filip Borostyán-Viktória                    

 

Sigismund Toduță Zenelíceum         Tanár: Vajnár János

 

X. osztály                    Farkas Krisztina

           

Református Kollégium         Tanár: Bógya Katalin

 

X. osztály                    Darabont Csenge Zsófia

                                   Miklós Edina Beatrix

 

XI. osztály                  Dobrai Laura Dóra

                                  Ferencz Paula Apollónia

 

Apáczai Csere János Elméleti Líceum        Tanár: Jakab Antal, Pócsay Sándor

 

X. osztály                    Mitu Maximilian

 

XI. osztály                  Kerekes Ákos

 

Báthory István Elméleti Líceum      Tanár: Váradi Éva

 

X. osztály                    Dimény Zalán

           

XI. osztály                  Istvánffy Szabolcs

Díjazottak

I. hely      Mitu Maximilián         X. osztály / Apáczai Csere János Elméleti Líceum

                Kerekes Ákos           XI. osztály / Apáczai Csere János Elméleti Líceum 

II. hely     Darabont Csenge Zsófia X. osztály / Református Kollégium

                Ferencz Paula Apollónia XI. osztály / Református Kollégium

Díjak

Könyvjutalmak, oklevél

Háromnapos külföldi utazás egy tanár kíséretében

 

Minden résztvevő OKLEVELET kapott a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság részéről.

A vetélkedőt támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Natura Travel.

Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek!

Mátyás király emlékezete Brassóban

       A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság brassói fiókszervezetének elnöke, Szente László 2018 november 10-én, a Mátyás király-emlékév kapcsán a nagy uralkodó brassói kötődéseire irányította a figyelmet. Délelőtt a lutheránus parókia tanácstermében népes közönség jelenlétében két előadás hangzott el. Gaal György Mátyás király életpályáját idézte fel kitérve a Kolozsvárhoz és Brassóhoz fűződő vonatkozásokra. Utána Kálnoky Mátyás gróf, ifjú történész Mátyás király huszárairól tartott előadást. Ezt követően a résztvevők kivonultak Brassó egyik főutcájára, a Kapu (ma Republicii) utca 30. számú ház elé, az emléktábla leleplezésre.

Kolozsvár szobrai

2018 augusztus 21-én du. 17:00 órakor került sor a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság és a Kolozsvár Társaság által meghirdetett fotópályázat eredményhirdetésére a Főkonzulátus előcsarnokában.

28 fotós 115 fotót küldött be, ebből a zsűri 25 munkát javasolt kiállításra.

 I. díj Jakab-Medvéssy Alice

II. díj Miklóssy Gyula

III. díj Farkas Andrea

 

Gratulálunk a nyerteseknek, és minden résztvevőnek!

A kiállításon, Horváth László által készített fotók

A Szabadság napilapban megjelent rövidhír itt olvasható 

Meghívó - Kolozsvár szobrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fotópályázat eredményhirdetésére a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül kerül sor.

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság és a Kolozsvár Társaság szeretettel vár minden érdeklődőt a kiállítás megnyitójára augusztus 21 -én délután 17:00 órakor, a Magyarország Főkonzulátusának előcsarnokába.

Fotópályázat

„KOLOZSVÁR SZOBRAI”

 

Tekintettel az idei Mátyás király emlékévre is, a Kolozsvár Társaság, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal közösen, „KOLOZSVÁR SZOBRAI” címmel hirdeti meg ez évi fotópályázatát. A pályázat célja az, hogy a fotográfia eszközeivel, fotóművészeti megközelítéssel olyan fényképek szülessenek, amelyek a városunkban fellelhető művészi értékű szobrászati alkotásokat ábrázolják.

Olyan fotókopmpozíciókat várunk, amelyek akár részleteiben is kiemelik és ismertetik a szobrászművész elképzelését, üzenetét. Szobrokról (minden oldala szabad) és nem domborművekről, vakolatdíszekről készült fotókat várunk. Ez lehet egyén ábrázolását szolgáló mellszobor, egész alakos szobor, szoborcsoport, vagy akár egy-egy karakteres részlet ezekről.

Kelemen Lajos műemlékvédelmi díj kiosztása - meghívó

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság

és

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa

 

tisztelettel meghívja Önt a

 

Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díj

 

átadási ünnepségére,

 

mely alkalommal kitüntetésben részesül:

Dr. Makay Dorottya(szakmai díj)

Dr. Furu Árpád(szakmai díj)

 

A díjazottakat méltatja Hegedüs Csilla és Benczédi Sándor.

 

Részvétnyilvánítás

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság megrendülten értesült alapító, utóbb  tiszteletbeli tagja,

Asztalos Lajos

elhunytáról. Műemlékeink védője, Kolozsvár múltjának és jelenének elkötelezett krónikása távozott közülünk. Emlékét megőrizzük! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

 

Részvétnyilvánítás

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság szomorúan értesült

Vincze Zoltán

tanár úr haláláról. Nagy tudású, mindig segítőkész munkatársunkat veszítettük el.

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

 

Kelemen Lajos Napló I (1890-1920) - könyvbemutató

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályában pénteken délután telt házas közönség előtt bemutatták Kelemen Lajos Napló I. (1890–1920) címen megjelent kötetét. Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter; lektorálta Sipos Gábor. A kötetet Biró Annamária egyetemi adjunktus kérdéseinek tükrében Sas Péter művelődéstörténész és Sipos Gábor, az EME elnöke ismertette és méltatta. - olvashatjuk a Szabadság napilapban

Sajtóvisszhang a 2018 március 24-én tartott közgyűlésről

Szombaton délelőtt tartotta meg évi közgyűlését a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT). A Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa rendezvénytermében lezajlott eseményen, az ilyen alkalmakkor kötelező programpontokon kívül, Kolozsvár rejtett kincsei címmel, vetített virtuális műemlék-ismertetésre is sor került. Ugyanakkor a megjelent tagság elfogadta azt az együttműködési javaslatot, amelynek érdekében a KLMT a közeljövőben szerződést köt a Korzo Egyesülettel. A cél nyílt titok: az egész Erdélyre kiterjedő munkát végző műemlékvédő társaság mezőnye kiöregedőben van, és keresi olyan fiatalok bevonásának lehetőségeit, akik hasonló nemes közügyek szolgálatára kötelezték el magukat. A közgyűlésen bemutatták Asztalos Lajos Kolozsvár – közelről című alkotásának frissiben megjelent második kötetét, melynek szűkösnek és sikeresnek bizonyult alkalmi kínálata helyben gazdákra lelt. - olvashatjuk a Szabadság napilapban

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj