You are hereJegyzőkönyv

Jegyzőkönyv


A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 2011 március 12-i tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve

A közgyűlés első pontjaként Dr. Gaal György, a KLMT elnöke köszönti a jelenlévőket, majd ismerteti a napi programpontokat.

A közgyűlés első pontját az elnöki beszámoló képezi az elmúlt évi munkáról. (írásos anyag mellékelve)

Ezt követi Maksay Ádám ügyvezető alelnök beszámolója a 2010-es év tevékenységéről.

 

2010 ben a KLMT legfőbb tevékenysége a műemlék felméréssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati szakmai előadások és táborok megszervezése volt.

- a felmérések folyamán előadássorozatokat szerveztünk a digitális és hagyományos épületdokumentálásról.

- felmérőtábort szerveztünk diákok számára. Itt a hagyományus felmérési módszereket ismerhették meg a résztvevők.

- A fent említettidőszakban megkezdtük az Erdélyi Műemlékvédelmi Digitális Adatbázis kialakítását

- Szaktanácsadást folyamatosan nyújtunk, ha erre igény adódik.

- Elkészült a KLMT honlapjának frissítéseés arculatváltása

 

2010. március 6-án megtartottuk a KLMT ünnepi közgyűlését.Ennek keretén belül megemlékeztünk Balogh Ferencről és koszorút helyeztünk el sírjánál a Házsongárdi temetőben.

2010. április 18 -án megünnepeltük a Műemlékvédelmi Világnapot.

2010 augusztus 29-én, Bonchidán, a IX. Kastélynapok keretén belül, Műemlékek és ritmusok címmel, Takács Gábor fametszet- és tusrajz-, valamint Balázs László bőrplasztika-kiállítását nyitotta meg Heim András grafikus a Miklós épületben.

Az augusztus 18 és 22 között megszervezett Kolozsvári Magyar Napokon résztvettünk: dr. Gaal György előadást tartott Székely Bertalanról az EME székházban. A Szabók Bástyájában Maksay Ádám Kolozsvári Hangulatok fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődök. Házsongárdi sétát vezetett Gergely Erzsébet és dr. Gaal György, valamint a városnézést Asztalos Lajos és Vincze Zoltán.

Iskolák közötti műemlékismereti vetélkedő X és XI osztályos tanulók számára. A selejtező szeptemberben volt, a döntő pedig októberben az Apáczai Csere János Líceum dísztermében, amelyen az Apáczai Csere János, a Báthory István, a János Zsigmond és a Brassai Sámuel Elméleti Líceum, valamint a Református Kollégium kilenc X. és hét XI. osztályos tanulója vett részt.  

Az egyetemi szakmai gyakorlat keretén belül a nyári időszakban felmérőtáborokat szerveztünk a kidei református templomnál, a kalotadamosi református templomnál, valamint a Házsongárdi temető Bethlen kriptájánál.

2010 nyarán társszervezőként részt vettünk a keresdi Bethlen kastély felmérésénél és szakmai gyakorlatnál.

2010-ben hivatalosan beindítottuk az Erdélyi Műemlékvédelmi Digitális Adatbázist.

Ez megtalalható a KLMT honlapján a www.klmt.ro/emonument  címen.

Sikerült megszerezni az 1820-ban épült Libucgáti malom emléktábláját Szigeti László segítségével. A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság felvállalta az emlékkő restaurálásának irányítását. Ennek érdekében együttműködési szerződést kötöttünk a Képzőművészeti és FormatervezőiEgyetem restaurátor katedrájával a kő restaurálására. Az emlékkövet az egyetem diákjai segítségével, Theo Mureşan tanszékvezető tanár irányítása mellett végzik, vegyileg kezelik, gombátalanítják, restaurálják és tartósítják. Egy faláda készült (kofrázs) a szállítás folyamán előálló károsodás elkerülése végett, majd a több tonna súlyú követ a Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem laboratóriumába szállítják az Egyetem utcába. A munkálatok elvégzése után az emléktábla tervek szerint az egykori malom helyére kerül egy talapzatra, üveg alá, ami a polgármesteri hivatal jóváhagyását igényli, vagy a Heltai Gáspár könyvtári alapítvány kapualatti folyosójának falába építve kap elhelyezést. Az emlékkő restaurálás igen fontos mozzanat rohamosan pusztuló emlékeink védelmének érdekében.

Szervátiusz Jenő “Hét vezér” című kőplasztikáját is sikerült megszerezni. Ezt szeretnénk restaurálni, majd átmenteni az őt megillető helyre, a Szervátiusz múzeumba, ahol megfelelő körülmények között tárolják majd, és szerves rész lesz Szervátiusz Jenő gazdag életművének.

Megkezdtük a Házsongárdi temető műemlék sírjainak felvételét a műemlék jegyzékbe, közösen a Házsongárd Alapítvány segítségvel, valamint Kolozsvár műemlékeinek dokumentálását és a pusztuló templomok fotodokumentálását Máthé János segítségével.

Nagyenyeden megalakult a KLMT fiókja.

A KLMT által 2007-ben elkészített 3D laser scannelés alapján sikerült végre pontosan helyreállítani a Mátyás szobor talapzatát.

 

Pénzügyi jelentés következik. Katona Réka könyvelőnő hiányában ugyancsak Maksay Ádám ismerteti a kiadásokat, bejöveteleket.

·        Tagsági díjakból: 650 RON

·        2% os jövedelemadóból: 385 RON

·        RMDSZ –től: 21,000 RON

·        Szülőföld –től: 2x500,000 FT

·        AFCN –től: 21,000 RON

·        Polgármesteri Hivatal –tól: 3,000 RON

·        Communitastól: 750 RON (vetélkedő) és 750 RON (digitalizálás)

·        Miniszterelnöki Hivataltól 3,000,000 FT

 

Molnár János hozzászól: kéri a KLMT segítségét, kihez lehetne fordulni, hogy  a szászfenesi templom mellé épült 2 emeletes épületre ne kerüljön több emelet.

Bara István hozzászól: ismerteti a Szatmár megyei műemlékvédéseket: Dacia szálloda megvédése, Bem József szobor felállítása, emléktáblák, megkezdődött az erdődi várrom, valamint a nagykárolyi Károly kastély restaurálása.

Paskucz Viola hozzászól: nagy a csend a Continental szálloda valamint a sétatéri Chiosc átalakítása felett.

Maksay Ádám válaszol: a Continental valószínű újra szálloda lesz, valamint a polgármesteri hivatal EU-s pályázatot nyert a Chios felújítására.

Szilágyi Mátyás főkonzul is tudatja, hogy a konzulátus is foglalkozik a műemlékes dolgokkal és kéri, hogy értesítsük őket, ha bármiben is tudnának segíteni.

 

Dr. Nagy Gergely ismerteti a magyarlónai református templom műemléki kutatásának eredményeit. Egy monográfia is megjelent. Ezt eladják és a bevételből szeretnék megjavíttatni a mennyezetet.

Az erdélyi műemlékvédelmi digitális adatbázis szerkezeti felépítésének ismertetése – Maksay Ádám és László Tibor programozó vetített előadása.

A Mátyás – szobor helyreállításái munkálatainak viszontagságai – Nagy Benjámin körestaurátor és Bartha Csaba mérnökhallgató vetített előadása.

A Házsongárdi – temető műemléki védelemre javasolt sírjainak helyrajzi meghatározása – Gergely Istvánné, a Házsongárd Alapítvány igazgatójának vetített előadása.

Dr. Kovács András művészettörténész tiszteleti taggá való választása. Laudációt mond: drd. Weisz Attila.

 

A közgyűlés utolsó pontjaként a tisztújítás következik. Dr. Kovács András vezeti le.

Elnök: Dr. Gaal György

Alelnök: Maksay Ádám

               Drd Weisz Attila

               Bara István

Választmányi tagok: Asztalos Lajos

                                  Keresztes Géza

                                  Starmüller Géza

                                  Szente László

                                  Szőcs Ildikó

                                  Takács Gábor

Titkár: Albert-Ferenczy Eszter

Tiszteletbeli tag: Dr. Kovács András

 

Ajánlott program: részvétel Kiss Manyi színésznő magyarlónai emléktáblájának leleplezésén.

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj