You are hereA Házsongárdi temetőben lévő sírok műemlékké nyilvánításának története

A Házsongárdi temetőben lévő sírok műemlékké nyilvánításának története


A Házsongárd Alapítvány és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság lassan egy évvel ezelött javasolta a művelődési tárcának, hogy a temető értékes emlékeit terjesszék fel a műemléki státus elnyerésére. Június végén a művelődésügyi minisztérium Kolozs megyei igazgatósága a szaktárca utasítására elindította a szükséges munkálatok folyamatát. Együttműködési szerződést kötött a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal, így a felkért szakemberek és önkéntesek elkezdhették a terepmunkát, az Erdélyi Református Egyházkerület anyagi támogatásával.

 

A kulturális és örökségvédelmi minisztérium engedélyének, támogatásának birtokában az Erdélyi Református Egyházkerület a Bethlen Gábor Alapnál több mint egy millió forintot pályázott meg a helyrajzi felmérés elvégzésére. – A Leonard Horvath által vezetett művelődésügyi igazgatóság teljes mértékben segítségünkre volt a munkálatok lebonyolításában, amelyekben többek között részt vett Virgil Pop, a Területi Műemlékvédő Bizottság főtanácsosa is.

Virgil Pop a művelődésügyi tárcának eredetileg leadott jegyzéket átdolgozta. Ez a jegyzék lett a felmérési munka alapdokumentuma. Ez szolgált a topográfiai munkálatok alapjául, valamint a művészettörténeti leírások és fotodokumentáció elkészítésénél.

A terepmunka folyamán 639 sírt, sírkövet sikerült feltérképeznie az Alexandru Terebesy által vezetett helyrajzi felmérést végző csoportnak.

A terepmunkát Csécs Kinga Emőke művészettörténész hallgató vezette, több kollegájával.

A műemlékké nyilvánításra javasolt emlékek jegyzéke 397 tételből áll.

Az egyházi tulajdonban levő lutheránus temető kivételével a köztemető régi részét feltérképeztük, mindent bemértünk, hogyha majd a törvényi védelemre javasolt listát bővíteni lehet, ne kelljen majd újra elkezdeni a munkát.

A helyrajzi adatok összegyűjtése azonban csak a műemlékké nyilvánítás első lépése: a különálló tételekre bontott jegyzék minden egyes eleméhez egy adatlapot kell csatolni, amelynek kitöltése mind a 399 objektumra elkészült.

Minden sírnak külön adatlapot kellett  készíteni, ami azt jelenti, hogy még abban az esetben is külön adatlap szükséges a sírköveknek ha azok kerítéssel vannak körbe véve.

Az ilyen típusú síremlékek a listán „grădină împrejmuită” megnevezés alatt jelennek meg és a kezdeti lista összeállítóji egy szám alatt jelölték meg. Ezen kívül a listán az „ansamblu” megnevezés szintén egy szám alatt jelenik meg az eredeti jegyzéken, amely azokra a síremlékekre vonatkozik, amelyek egy csoportba tartoznak, viszont nincsenek kerítéssel körbe véve. E két megnevezés miatt, amelyek sokszor 6 vagy 8 sírkövet is magukba foglalnak, a listán szereplő 308 síremlék tulajdonképpen 397 sírkövet foglal magába.

Virgil Pop a kolozsvári Építészeti és Városrendészeti Egyetem professzoraként két tanársegédjével a házsongárdi kripták és síremlékek széleskörű építészeti felmérését végezték el az építész hallgatók bevonásával.

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság szakember csoportja átadta a művelődésügyi minisztérium Kolozs megyei igazgatóságának a topográfiai felmérést, a temető rövid történeti áttekintését, valamint a 399 objektum adatlapját elektrónikus formában.

Következik, hogy a felügyelőség korrektúrázza, kinyomtassa és összeállítsa az emlékek különálló iratcsomóit. Az összeállítását követően pedig az Országos Műemlékvédő Bizottságnak kell jóváhagynia a felterjesztett jegyzéket, amelyet miniszteri rendelet erősít majd meg.

Maksay Ádám

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj