Mattis Teutsch-emléktábla Brassóban

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT) brassói fiókszervezete élén Szente László városi tanácsossal hosszas előkészületek és egyeztetések után március 17-én kedden délben emléktáblát leplezett le a brassói Hosszú utca 143. szám alatti ház homlokzatán, mely négy nyelven (románul, magyarul, németül, angolul) közli, hogy

Itt élt és alkotott

Hans MATTIS TEUTSCH János

képzőművész

1884–1960.

Mattis Teutsch János magyar apától és német anyától született, de korán árva maradt, s mostohaapja iránti tiszteletből felvette a Teutsch nevet is. Egyformán beszélte a német és a magyar nyelvet, de inkább a magyar kultúrához kötődött. A huszadik század első fele legmodernebb művészeti irányzatainak volt a képviselője, akit Bécsben, Berlinben, sőt Párizsban is számon tartottak. Elhangzott, hogy „erdélyi Kandinszkijnek” lehet őt nevezni. A Hosszú utcai ház az édesanyja családjáé volt, kisgyermek korától haláláig ezt tekintette otthonának. A ház hátsó, udvari része ma is a család tulajdonában van. Itt élt a művész fia, s most itt lakik a szintén művész unoka is.

Virtuális kolozsvári sétafilmet készít a KLMT

Essig Klára kolozsvári műemlékekről készült akvarellkiállításával nyitották meg szombaton a magyar főkonzulátus rendezvénytermében a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT) tisztújító közgyűlését.

További részletek a Szabadság honlapján 

Közgyűlés

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság  2015. március 7-én, szombaton 10:30 órai kezdettel tartja a kiállításmegnyitóval összekötött tisztújító közgyűlését.

 

Finn ex librisek az Apáczai Galériában

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületével közösen a Magyar Kultúra Napja jegyében Ex Libris kiállítást szervezett január 29 és február 23 között az Apáczai Galériában.

Közgyűlés és díjátadás

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság kedden, január 13-án választmányi gyűlést tartott, amelyen a jövő évi munkatervet beszélték meg.

A két legközelebbi tevékenység a tisztújító közgyűlés és a Kelemen Lajos-díjak átadása lesz. A tisztújító közgyűlésre előre láthatóan március 7-én szombaton fél 11-kor kerül sor Essig Klára akvarell-kiállításával összekötve. A közgyűlés alkalmával megkezdődik a tagság újbóli számbavétele és a tagkönyvek cseréje. Előre láthatóan tiszteleti tag választására is sor kerül. Az alkalmas helyszín biztosításáról még tárgyalás folyik, kellő időben közöljük.

A Kelemen Lajos műemlékvédelmi díjat az idén harmadik alkalommal osztjuk ki. Ennek időpontja nagy valószínűséggel a műemlékvédelmi világnapot megelőző nap délutánja, vagyis április 17. (kb. 17, 30 óra) lesz. A helyszín kiválasztása még folyik.

Egyben jelezzük, hogy társaságunk Brassói fiókegylete március 17-én 14 órakor Brassóban Mattis Teutsch János-emléktáblát fog leleplezni. Az ünnepségen társaságunk elnöke is jelen lesz.

                                                                        A KLMT választmánya

A tulajdonos és a szakember szerepe valamint feladata Épített környezet – Épített örökség – Műemlék Avagy miről ismerjük fel az (épített) értéket és mit tegyünk, ha ilyennel rendelkezünk, tulajdonosként, közösségi tagként vagy polgárként?

Világunk természeti és mesterséges vagy más szóval épített környezetből tevődik össze.

Mindkettő lehet (kimagasló vagy átlagos) értéket hordozó, semleges vagy éppen értéktelen. A természetvédők vagy többen vannak vagy szervezettebbek, hangjukat jobban hallatják, az épített környezet átfogó kezelése még a szakemberek szintjén sem általános. Míg a természetrajz, természetismeret tantárgy már az elemi osztályokban, az épített környezet  elemeivel, azok értékével csak elszórtan, véletlenszerűen találkoznak a gyerekek. Átmenetet képez a ²kultúrtáj², mely valamely (mező)-gazdálkodás eredményeként épített szerkezetek nélkül, de az emberi alkotás nyomát viseli magán – szőlőültetvény, teraszos gazdálkodás, stb.

Az építészet – nem csak a művészetek egyike, hanem azok, mintegy szintézise  is.

Mégis az épített környezet értelmezése – megértése – és értékelése messze a többi művészeti ág mögött kullog. Miért?

Meghívó

Farkasutca.jpg

Október 25 - Nyílt nap a Farkas utcai református templom építőtelepén

Szervezők:

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság

Erdélyi Református Egyházkerület

Kolozsvár Belvárosi Református Egyházközség

 

Partiumi műemlékvédők tanácskozása

Az idén, 2014. szeptember 5–7. között szervezte meg a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság XX. honismereti konferenciáját Biharszentjánosban. Biharszentjános Bors község része és a Nagyváradtól a borsi határátkelőig vezető országút közepe táján fekszik. A falu mellett elszáguldó gépkocsivezetőnek eszébe sem jut, hogy e településnek is patinás történelmi múltja lehet. Történetét 2008-ban Kupán Árpád írta meg negyedfélszáz lapon, s most a konferencia résztvevői kézhez kapták a számos képpel illusztrált kötetet. Ebből kiderül, hogy már 1215-ben Keresztelő Szent János védelmébe ajánlott bencés kolostor működött ott, később a Lónyay családnak volt pompás kastélya és birtoka a faluban.

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj