Bethlen Gábor szobrot állíttatnak Kolozsváron

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulóján a róla elnevezett Alapítvány emlékévet hirdetett, melynek keretében egészalakos bronzszobrot állítanak közadakozásból. A szobor felavatása Kolozsváron, október 23-án lesz az alsóvárosi református (kétágú) templom kertjében.

A partiumi műemlékvédők konferenciája

           A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság az idén 19. alkalommal rendezte meg honismereti konferenciáját. A színhely ezúttal Nagykároly volt. A konferenciának különös ünnepi jelleget kölcsönzött, hogy egyben a társaság megalapításának huszadik évfordulóját is ünnepelték. 1993 májusában néhány partiumi tanárember, lelkész és művész elhatározta, hogy gondjaiba veszi a partiumi megyék műemlékeit, emlékhelyeit, s a jeles színtereket táblával jelöli meg. Októberben húsz személlyel alakul meg az az Emlékhely Bizottság, mely a két váradi püspökség, a római katolikus és a református égisze alatt fejti ki munkáját, vezetőjéül Dukrét Géza tanárt választják meg. Mindmáig ő a társaság lelke, szervezője. 1997-ben az addigi bizottság önálló jogi személyiségű társasággá alakul át és felveszi mostani hivatalos elnevezését. Tevékenysége a műemlékvédelmen kívül a honismeretre, az ifjúság ilyen irányú nevelésére valamint a könyv- és lapkiadásra is kiterjed. Évente szeptember elején más-más helységben megrendezik a honismereti konferenciákat, ilyenkor tartják a társasági közgyűlést is. A konferencia kezdetén az egyesület kiemelkedő tagjait Fényes Elek-díjjal jutalmazzák. Jelenleg 208 beiratkozott tagot tartanak számon, közülük 27-en már elhunytak. Többen kimaradtak, úgyhogy most 100 fő körüli a tagság, túlnyomó többségük a nyugdíjas korosztályhoz tartozik.

Kolozsvári kovácsoltvas- és bádogos munkák

Plakat_2013

2013 augusztus 21-én du. 17:00 órakor került sor a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság által meghirdetett fotópályázat eredményhirdetésére a Szabók Bástyájában.

 

I. díj Bartus Alpár

II díj Jakab-Medvéssi Alice

III. díj Tóth Klára

 

Dicséretetben részesült: Ilyés Zsuzsa.

Gratulálunk a nyerteseknek, és minden résztvevőnek!

Horváth László a megnyitón készült fotói

A Szent György-szobor és alkotói

            Az 1241-es tatárjárás úgy elpusztította Kolozsvárt, hogy a korábban itt emlegetett királyi várnak a helyét máig sem lehetett egyértelműen meghatározni. A város minden fellelhető emléke ez időpont után keletkezett. Az újjáépítés elősegítésére valószínűleg a későbbi V. István király, még mint trónörökös és erdélyi herceg német-szász lakosokat telepített ide az 1250-es évek végén. S a század második felében a helybéli magyarok segítségével ők építették fel azt a kőfalakkal övezett települést, melyet ma Óvárként ismernek a kolozsváriak. Hét kanyargós utcácskából és egy központi térből állott. A téren emelkedett a plébániatemplom. A nagyjából téglalap alakú erődítmény négy sarkát egy-egy szögletbástya védte. A déli fal közepe táján állott a valószínűleg három toronnyal védett városkapu. Előtte haladt el a kelet-nyugati fő kereskedelmi út. Így nem csoda, hogy a kapu és a déli fal előtt hatalmas vásártár keletkezett, amelyet rendre épületek vettek körül. A még csak faluként emlegetett Kolozsvár képviseletében Benedek plébános és Stark bíró Károly Róbert király elé járul, aki az elöljárók kérésére 1316. augusztus 19-én oklevelet bocsájt ki, melyben a települést városi rangra emeli, s megszabja a polgárok jogait, így a szabad bíró- és papválasztást. Ekkoriban már a lakosság nagyjából fele-fele arányban volt szász és magyar.

Meghívó

Plakat_2013

A fotópályázat eredményhirdetésére a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül kerül sor.
A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság szeretettel vár minden érdeklődőt a kiállítás megnyitójára augusztus 21 -én délután 17:00 órakor, a Szabók Bástyájába.

 

A megújult Szent György szobor átadása

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaságnak, Magyarország Külügyminisztériumának támogatásával, sikerült a kolozsvári Szent György szobor tisztítását elvégeztetni 110 éves fennállásának alkalmából. Abeállványozott és hálóval letakart műemlék restaurálási munkálatait Kolozsi Tibor szobrászművész, a Barabás Miklós Céh elnöke vezetésével végzik a bronzanyagon és a kőtalapzaton egyaránt.

Fontosnak tartjuk, hogy a város tulajdonát képező szobor tisztítása egy erdélyi szakmai civil szervezet kezdeményezésére és szervezésében történhetett.

A Kolozsvári Magyar Napok keretén belül, augusztus 19-én délután 17:00 órakor kerül sor a szobron végzett tisztítási munkálatok átadási ünnepségére.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kelemen Lajos nyomdokain járunk

Az 1950-es évek vége felé Kelemen Lajos már a legendák közé számított. Ő volt Erdély levéltárosa és történésze, akihez bármilyen múltra vonatkozó kérdéssel lehetett fordulni. Ha rögtön nem is tudott választ adni, de eligazított a források között, figyelmeztetett a tévedésekre. S a magukat a levéltári kutatómunkára szánó fiatalabb kartársainak állandó segítője, mestere lett. De nem csak a történészek közt terjedt legendája, hanem – legalább Kolozsvárt – ő közintézménynek is számított: ha vendég érkezett a városba, ha valamilyen rendezvény alakalmából kis csapat verődött össze, netán egy osztályfőnök felkérte, Kelemen Lajos télen-nyáron hajlandó volt városnéző körutat vezetni, temetőben kalauzolni. Nem csak száraz adatokat közölt ilyenkor, hanem anekdotákkal fűszerezte mondanivalóját, valósággal megelevenítette a helyszínen történteket.

Koszorúzás

Onarckep

Kelemen Lajos (Marosvásárhely, 1877. szeptember 30. – Kolozsvár, 1963. július 29.) levéltáros, történész

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság július 29-én, hétfőn délben 13 órakor a Házsongárdi temetőben megkoszorúzza névadója, Kelemen Lajos sírját a tudós halálának félszázados évfordulója alkalmából. A koszorúzáshoz egyházi és világi szervezetek csatlakozását várják. Gyülekezés a Brassai-sír előtt negyed órával a koszorúzást megelőzően.

FOTÓPÁLYÁZAT

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság fotópályázatot hirdet

Kolozsvári kovácsoltvas- és bádogos munkák címmel.

A pályázat témájának leírása

A beadott fényképek kizárólag Kolozsvár területén található műemlék épületek kovácsoltvas- és bádogos munkáit ábrázolhatják. A kolozsvári műemlékek jegyzékét meg lehet találni a KLMT honlapján www.klmt.ro

Egy pályázó legtöbb 5 darab digitális fényképpel pályázhat, kizárólag függőleges beállítású felvétellel az alábbi paraméterek szerint: 20x30 cm formátumban, 300 dpi felbontásban és jpg kiterjesztéssel. A fényképek neve a következő képpen legyen elmentve:fotósneve_01.jpg

Átadták a Kelemen Lajos műemlékvédelmi díjakat

Első alkalommal adta át műemlékvédelmi díjait a kolozsvári székhelyű Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Társaság. A szervezet az idei, március 9-i közgyűlésén jelentette be a Kelemen Lajos-díj megalapítását, amellyel névadója halálának 50. évfordulójára emlékezik. A díjjal olyan személyeket tüntetnek ki, akik a műemlékek helyreállításában, gondozásában, védelmében vagy népszerűsítésében, művészettörténeti értékelésében kimagasló eredményeket értek el, de azok is esélyesek, akik jelentős támogatással járultak hozzá a műemlékek megóvásához, restaurálásához. Az elismeréseket évente, a műemlékvédelmi világnapon (április 18.), vagy ahhoz közel eső dátumon adják át. A szombati ünnepségen egy tiszteleti és két szakmai díjat osztottak ki, előbbit Répás Zsuzsanna kapta, szakmai díjban pedig Benczédi Sándor és Guttmann Szabolcs részesült.

További részletek a Szabadság honlapján olvashatók.

Erre vonatkozó hír itt is olvasható.

Az ünnepségen, Horváth László által készített fotókat itt tekinthetik meg.

 

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj