A műemlékek védelmében – folytatja tevékenységét a KLMT

A kolozsvári Karolina téri emlékoszlop restaurálása mellett a bánffyhunyadi református templom felújításához is hozzá kíván járulni a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT), aktív jelenlétet ígérnek a Kolozsvári Magyar Napokon, és év végére tervezik a Szopos Sándor festőművész emlékét őrző plakett felavatását – derült ki a társaság szombati éves közgyűlésén, amelyet ezúttal a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus udvari rendezvénytermében tartottak.
 
További részletek a Szabadság honlapján.
 

Közgyűlés

MEGHÍVÓ

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság  2014. március 22-én, szombaton 10:30 órai kezdettel tartja közgyűlését.

Napirend:

10:30

·        Elnöki köszöntő

·        Beszámoló a KLMT  2013. évi tevékenységéről

·        Pénzügyi jelentés, kiegészítések

·        Tevékenységi terv 2014-re

·        A fotópályázat témájának meghirdetése

·        A Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díj kiosztásának helyszíne és ideje

·        Hozzászólások

KÁVÉSZÜNET

12:00

.        Bordy Margit festőművésznő pasztellkiállításának megnyitója

         Megnyitja:  Németh Júlia műkritikus

Helyszín: Magyarország Főkonzulátusának rendezvényterme (Kolozsvár, Főtér 23 szám, belső udvar)

Kérünk minden tagot és műemlékpártolót, hogy vegyen részt a közgyűlésen!

Dr. Gaal György                                                          Maksay Ádám

               elnök                                                                           üv. alelnök

Jókívánság

A KELEMEN LAJOS MŰEMLÉKVÉDŐ TÁRSASÁG ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN

Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2013. Művészettörténet szekció programja

Helyszín: Kolozsvár, Jókai (Napoca) utca, Erdélyi Múzeum-Egyesület székházának díszterme

Időpont: 2013. november 15-16. (péntek, szombat)

Mindenkit szerettel várnak!

Részletes programleírás a csatolmányban

László Csaba emlékére

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság nevében búcsúzom egykori választmányi tagunktól, hűséges munkatársunktól, László Csaba tanár úrtól.

Négy évtizedes tanári pályája során, az iskolai fotókör vezetőjeként vált szenvedélyes fényképésszé, fotóművésszé. Bizonyára több nemzedéket vezetett be a fényképészet rejtelmeibe, s közben maga is mind célszerűbben, rendszeresebben készítette felvételeit. Az 1970-es évektől nyilvántartást is vezetett róluk. Az 1970-es, 1980-as évek falurombolásai, a pusztulni hagyott műemlékek, majd szülővárosa, Kolozsvár eltűnő külvárosai, a Hóstát felszámolódó utcái, a városközponthoz közelítő bontások, a Házsongárdi temető veszélyeztetett síremlékei késztették arra, hogy felvételsorozatokban örökítse meg őket.

396–1 Egy műemlék-sír pusztulása

A Házsongárdi temetőben a 2012. február 7-én kelt és április 5-én közzétett miniszteri rendelettel 396 sírt nyilvánítottak műemlékké. Ez magában még csak a kezdet volt. Közel egy év kellett, amíg 2013. február 21-én a kolozsvári városi tanács elfogadta a temetők működésére vonatkozó új szabályzatot. Ennek 29. paragrafusa vonatkozik a műemléksírokra. Előírja azok jogi helyzetét, kezelését, megjelölését. Leszögezi, hogy a síron végrehajtott bármilyen munkálathoz előzetes engedély szükséges. A temetőirodának külön nyilvántartást kell vezetnie a műemlék sírokról.

Bethlen Gábor szobrot állíttatnak Kolozsváron

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulóján a róla elnevezett Alapítvány emlékévet hirdetett, melynek keretében egészalakos bronzszobrot állítanak közadakozásból. A szobor felavatása Kolozsváron, október 23-án lesz az alsóvárosi református (kétágú) templom kertjében.

A partiumi műemlékvédők konferenciája

           A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság az idén 19. alkalommal rendezte meg honismereti konferenciáját. A színhely ezúttal Nagykároly volt. A konferenciának különös ünnepi jelleget kölcsönzött, hogy egyben a társaság megalapításának huszadik évfordulóját is ünnepelték. 1993 májusában néhány partiumi tanárember, lelkész és művész elhatározta, hogy gondjaiba veszi a partiumi megyék műemlékeit, emlékhelyeit, s a jeles színtereket táblával jelöli meg. Októberben húsz személlyel alakul meg az az Emlékhely Bizottság, mely a két váradi püspökség, a római katolikus és a református égisze alatt fejti ki munkáját, vezetőjéül Dukrét Géza tanárt választják meg. Mindmáig ő a társaság lelke, szervezője. 1997-ben az addigi bizottság önálló jogi személyiségű társasággá alakul át és felveszi mostani hivatalos elnevezését. Tevékenysége a műemlékvédelmen kívül a honismeretre, az ifjúság ilyen irányú nevelésére valamint a könyv- és lapkiadásra is kiterjed. Évente szeptember elején más-más helységben megrendezik a honismereti konferenciákat, ilyenkor tartják a társasági közgyűlést is. A konferencia kezdetén az egyesület kiemelkedő tagjait Fényes Elek-díjjal jutalmazzák. Jelenleg 208 beiratkozott tagot tartanak számon, közülük 27-en már elhunytak. Többen kimaradtak, úgyhogy most 100 fő körüli a tagság, túlnyomó többségük a nyugdíjas korosztályhoz tartozik.

Kolozsvári kovácsoltvas- és bádogos munkák

Plakat_2013

2013 augusztus 21-én du. 17:00 órakor került sor a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság által meghirdetett fotópályázat eredményhirdetésére a Szabók Bástyájában.

 

I. díj Bartus Alpár

II díj Jakab-Medvéssi Alice

III. díj Tóth Klára

 

Dicséretetben részesült: Ilyés Zsuzsa.

Gratulálunk a nyerteseknek, és minden résztvevőnek!

Horváth László a megnyitón készült fotói

A Szent György-szobor és alkotói

            Az 1241-es tatárjárás úgy elpusztította Kolozsvárt, hogy a korábban itt emlegetett királyi várnak a helyét máig sem lehetett egyértelműen meghatározni. A város minden fellelhető emléke ez időpont után keletkezett. Az újjáépítés elősegítésére valószínűleg a későbbi V. István király, még mint trónörökös és erdélyi herceg német-szász lakosokat telepített ide az 1250-es évek végén. S a század második felében a helybéli magyarok segítségével ők építették fel azt a kőfalakkal övezett települést, melyet ma Óvárként ismernek a kolozsváriak. Hét kanyargós utcácskából és egy központi térből állott. A téren emelkedett a plébániatemplom. A nagyjából téglalap alakú erődítmény négy sarkát egy-egy szögletbástya védte. A déli fal közepe táján állott a valószínűleg három toronnyal védett városkapu. Előtte haladt el a kelet-nyugati fő kereskedelmi út. Így nem csoda, hogy a kapu és a déli fal előtt hatalmas vásártár keletkezett, amelyet rendre épületek vettek körül. A még csak faluként emlegetett Kolozsvár képviseletében Benedek plébános és Stark bíró Károly Róbert király elé járul, aki az elöljárók kérésére 1316. augusztus 19-én oklevelet bocsájt ki, melyben a települést városi rangra emeli, s megszabja a polgárok jogait, így a szabad bíró- és papválasztást. Ekkoriban már a lakosság nagyjából fele-fele arányban volt szász és magyar.

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Susţinători

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj