You are hereA partiumi műemlékvédők konferenciája

A partiumi műemlékvédők konferenciája


           A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság az idén 19. alkalommal rendezte meg honismereti konferenciáját. A színhely ezúttal Nagykároly volt. A konferenciának különös ünnepi jelleget kölcsönzött, hogy egyben a társaság megalapításának huszadik évfordulóját is ünnepelték. 1993 májusában néhány partiumi tanárember, lelkész és művész elhatározta, hogy gondjaiba veszi a partiumi megyék műemlékeit, emlékhelyeit, s a jeles színtereket táblával jelöli meg. Októberben húsz személlyel alakul meg az az Emlékhely Bizottság, mely a két váradi püspökség, a római katolikus és a református égisze alatt fejti ki munkáját, vezetőjéül Dukrét Géza tanárt választják meg. Mindmáig ő a társaság lelke, szervezője. 1997-ben az addigi bizottság önálló jogi személyiségű társasággá alakul át és felveszi mostani hivatalos elnevezését. Tevékenysége a műemlékvédelmen kívül a honismeretre, az ifjúság ilyen irányú nevelésére valamint a könyv- és lapkiadásra is kiterjed. Évente szeptember elején más-más helységben megrendezik a honismereti konferenciákat, ilyenkor tartják a társasági közgyűlést is. A konferencia kezdetén az egyesület kiemelkedő tagjait Fényes Elek-díjjal jutalmazzák. Jelenleg 208 beiratkozott tagot tartanak számon, közülük 27-en már elhunytak. Többen kimaradtak, úgyhogy most 100 fő körüli a tagság, túlnyomó többségük a nyugdíjas korosztályhoz tartozik.

            A társaság kiadói tevékenysége egészen rendkívülinek tekinthető. 1997-ben megindították a Partiumi füzetek sorozatot, melyben mostanság már inkább könyvek jelennek meg: műemlékleírások, falumonográfiák, iskolatörténetek, temetőleírások, életrajzok, néprajzi gyűjtések. Az évfordulóra kiadott 75. kötet Megmaradásunkért címmel a társaság két évtizedes munkásságát foglalja össze 461 oldalon.

            Az idei konferencia szeptember 6-án a Károlyi-kastélyban kezdődött. A Szózat elhangzása után Csűry István református püspök és Ilyés Csaba római katolikus főesperes áhítatát Dukrét Géza elnök megnyitója követte. Köszöntők sora hangzott el. Többek között Donkó Szilvia, kolozsvári magyar konzul, Kovács Jenő nagykárolyi polgármester, az ülésszak fő támogatója valamint Riedl Rudolf, a megyei tanács alelnöke kapott szót. Kolozsvárról Gaal György a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság jókívánságait, Wanek Ferenc pedig az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökének üdvözletét tolmácsolta. Több magyarországi egyesület, alapítvány is képviseltette magát. A Fényes Elek-díjat ezúttal Kovács Jenő polgármesternek és Nagy Magdának, a társaság hűséges munkatársának ítélték oda. Két Nagykároly történetével kapcsolatos előadás után a polgármester ünnepi fogadást adott a Károlyi-kastély termeiben. Az 54 %-ban magyarok lakta város nem rég a kastélyt helyreállította, múltat idéző pompával rendezte be, a termek egy részét a múzeum rendelkezésére bocsátotta.

            A konferencia munkálatai délután és szombaton egész nap a református egyház gyülekezeti termében folytatódtak. A tagság soraiból 57-en vettek részt, mellettük 30 meghívott is hosszabb-rövidebb ideig hallgatta az előadásokat. Elhangzott 21 előadás műemlékekről, jeles személyiségekről. Kolozsvárról Starmüller Géza, Wanek Ferenc és Vallasek István tartott előadást, Gaal György pedig meghívottként felidézte a félszáz éve elhunyt Kelemen Lajos emlékezetét.

            A konferenciához kapcsolódott hétfőn este egy városnézés, vasárnap pedig egy tanulmányi kirándulás. Ennek során Kismajtényban az 1711-es fegyverletétel emlékművét koszorúzták meg, majd megtekintették a nagymajtényi római katolikus, a királydaróci és érszentkirályi református műemlék-templomokat. Tasnádon mindkét felekezet templomát felkeresték. Sződemeteren a Kölcsey-emlékhely meglátogatása, Szilágypérben pedig a református templom megismerése zárta a körutat. Mindenütt vagy a helyi lelkész, vagy pedig Bara István, a társaság alelnöke, túravezető közölte a fontosabb tudnivalókat az épületekről.

                                                                                         Gaal György

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj