You are hereIskolaközi műemlék-ismereti vetélkedő

Iskolaközi műemlék-ismereti vetélkedő


IMG_4188.jpg

November 6-án de. 10-től iskolaközi műemlék-ismereti vetélkedőre került sor az Apáczai Csere János Gimnázium dísztermében. A rendezvényen az Apáczai Csere János, a Báthory István, a János Zsigmond és a Brassai Sámuel Elméleti Líceum, valamint a Református Kollégium kilenc X. és hét XI. osztályos tanulója vett részt.

A X. osztályosok számára a száz, a XI. osztályosok számára a százötven kérdést Takács Gábor, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság irodavezetője dolgozta ki 6–7, Kolozsvárt tárgyaló kötet anyagából, s az említett iskolák történelem tanárai ezek alapján készítették föl a diákokat. Takács Gábor szervezte a vetélkedőt is. A helyszín szervezője és rendezője Jakab Antal és Pócsai Sándor, az Apáczai két történelemtanára volt.

A tizedikeseknek és a tizenegyedikeseknek külön tíz-tíz kérdésre, majd a megadott ismeretek alapján kidolgozott külön-külön keresztrejtvény kérdéseire kellett felelniük, végül képzeletbeli idegenvezetőként szabadon, rövid dolgozatban kellett beszámolniok a Szent Mihály-templomról.

A kérdésekre adott válaszokat, a keresztrejtvény megfejtését és a dolgozatokat Gaal György (a KLMT elnöke), Vincze Zoltán (nyugalmazott történelemtanár) és e sorok írója (a KLMT titkára) értékelte.

A diákok jól készültek, ismereteiket a pontok tükrözik. A tizedikesek közül 221 ponttal első díjas lett Mosonyi Noémi (Báthory István Elméleti Líceum), második 201 ponttal László Henrietta (Apáczai Csere Jánoy Elméleti Líceum), harmadik 188 ponttal Varga Sámuel (Brassai Sámuel Elméleti Líceum). A tizenegyedikesek közül 259 ponttal első díjas Papp-Zakor Janka (Báthory István Elméleti Líceum), második 209 ponttal Polacsek Péter (János Zsigmond Elméleti Líceum), harmadik 203 ponttal Kolozsvári Alida (János Zsigmond Elméleti Líceum).

Valamennyi résztvevő oklevelet kapott. Az első díjasok Kolozsvár-tárgyú könyv és kép, a második és harmadik díjasok ugyanilyen könyvjutalomban részesültek, a többi résztvevő a Történelmi Magazin egy-egy példányával térhetett haza.

Elismerés illeti a szervezőket, a tanulókat felkészítő tanárokat, és természetesen a szorgalmas diákokat. Takács Gábor a siker láttán jövőre egész Erdélyt felölelő műemlék-ismereti vetélkedő anyagának kidolgozását és szervezését tervezi. Sok sikert mindnyájuknak!

Asztalos Lajos

Az eseményről készült fotók

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Susţinători

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj