You are hereIskolák közötti műemlék- és helyismereti vetélkedő 10. és 11. osztályos diákok számára

Iskolák közötti műemlék- és helyismereti vetélkedő 10. és 11. osztályos diákok számára


Az idén is sor kerül az iskolák közötti műemlék- és helyismereti vetélkedőre X és XI osztályos diákok számára. Az iskolák november 14-ig ki kell válasszák azokat a diákokat, akik résztvesznek az iskolák közötti vetélkedőn, amelyre november 19-én kerül sor az Apáczai Csere János Elméleti Líceum dísztermében.

A tovább gombra kattintva tekinthetik meg a kérdéseket, válaszokat.

1. Mi volt a Főtér eredeti neve?
− Kezdetben Nagypiac volt a kolozsvári Főtér neve. A napjainkban is használatos Főtér elnevezés csak 1869-től vált hivatalossá.
 
2. Milyen korból származnak a Főtér épületei?
– A 15. századtól kezdődően a 20. századig a  Főtér épületei magukon viselik minden fontosabb építkezési stílus jegyeit. Kivételt képez a Szent Mihály-templom, mely még a 14. századból származik. Építéséhez 1316 után kezdtek, Károly Róbert király korában.

3. Hol találkozunk  először a Szent Mihály-templom ábrázolásával?
  A Georg Houfnagel-féle 1617-ből származó metszeten találkozunk először a Szent Mihály templom ábrázolásával, de a templom akkor már több évszázados múltra tekint vissza.

4. Milyen alkalomból került sor a Szent Mihály-templom építésére?
−  A helység 1316-ban városi rangot kapott, ezután Isten iránti hálából  kezdtek Kolozsváron a Szent Mihály templom építéséhez.

5. Milyen építészeti stílusban épült a Szent Mihály-templom hajója?
–    A Szent Mihály templom hajója gótikus stílusban épült.

6. Milyen anyagi forrásból valósították meg a Szent Mihály-templom beren-dezését?
- A Szent Mihály templom berendezésére és díszítésére adakozásból gyűlt össze a pénz. 1349-ből egy Avignonban kiadott búcsúengedély bűnbocsánatot igért azoknak, akik a templom berendezésére és díszítésére adakoznak.

7. Mikorra esik a Szent Mihály-templom építésének befejezése?
  A Szent Mihály-templom építésének befejezése Zsigmond király korára esik, a 15. század első felére.

8. Valóban Zsigmond király korában nyerte el a Szent Mihály -templom végleges formáját?
−  A templom nem akkor nyerte el mai formáját, a homlokzat és a torony építése még az 1450-es években is tartott. Mai végleges formáját az új torony befejezésével 1859-ben nyerte el.

9. A Szent Mihály-templomot több ízben tűzvész rongálta meg. Mikorra esik a legelső tűzvész?
−  Az első tűzvész amely a Szent Mihály-templomot károsította Mátyás  király korára esik. Ez 1486-ban volt, és még Mátyás idejében restaurálták a templomot.

10. Milyen más tűzvészről tudunk még, ami a Szent Mihály-templomot károsította?
–    Kiemelkedő az 1697-es tűzvész, ami a Szent Mihály-templom gótikus tornyát károsította, olyannyira, hogy az teljesen megsemmisült és csak 1742-1744-ben építették újra.

11. Milyen felekezetek használták  a Szent Mihály templomot?
  A Szent Mihály-templomot a katolikusok építették, 1545-től a lutheránusok, reformátusok, majd 1568-tól az unitáriusok használták, 1716-tól újra a katolikusoké.

12.      Az unitáriusok szép barokk tornyot építettek, amely azonban villámcsapás következtében megkárosodott. Mikor volt ez?
–    1763-ban rongálódott meg a Szent Mihály-templom barokk tornya villámcsapás következtében olyannyira, hogy le kellett bontani.

13.     Melyik évben kezdik el építeni a ma is látható neogótikus tornyot?
−  A Szent Mihály-templom új tornyát 1837-ben kezdik el építeni és 1859-re fejezik be.

14.     Milyen magas a Szent Mihály-templom tornya?
−  A Szent Mihály-templom 80 m magas a tornyon lévő kereszttel  együtt.

15.     Ki volt az,akit a Szent Mihály-templomban szenteltek püspökké és napjainkban szobra is a templom bejáratánál áll?
–    Erdély legnagyobb katolikus főpapját, Márton Áront szentelték püspökké a Szent Mihály templomban, akinek a tiszteletére a közelmúltban állítottak szobrot a templom főbejárata melletti zöld övezetben.

16.     A Szent Mihály-templom uralja a teret, de mi teszi ezt még nevezetesebbé?
–    Kolozsvár Főterének dísze a templomon kívül  még  Mátyás király szoborcsoportja, Fadrusz János alkotása.

17.     Mikorra készült el a szoborcsoport, mely az idők során a város szimbóluma lett?
− Mátyás király szoborcsoportját 1902-ben avatták fel a kor jelentős személyiségeinek jelenlétében (József Ágost főherceg, Bánffy Dezső miniszterelnök, Jókai Mór).

18.     Mátyás király lovon ülő, délceg alakját néhány hódoló vitéz veszi körül. Kik ezek a nevezetes személyiségek?
–    A Mátyás király lovon ülő, impozáns alakját körülvevő vitézek nevei: Magyar Balázs hadvezér, Kinizsi Pál temesi bán, Szapolyai János nádor és Báthory István erdélyi vajda.

19.     Melyik a Főtér házai közül a legrégibb gótikus lakóépület?
− A Főtér házsorainak egyik legrégibb, gótikus lakóépülete a Szent Mihály-templom főkapujával szemben lévő plébánia épülete.

20.     Kinek a nevéhez fűződik az épület építése?
–    A plébánia-ház építése Sleunig Gergely kolozsvári plébános nevéhez fűződik 1450-ből.

21.     Milyen építészeti stílusban épült a ház?
−  A plébánia épülete gótikus stílusban épült, a sarokhoz közel lévő része 1450-ből származik.

22.     Melyik volt a Fröhlich család háza a Főtéren?
–    A plébánia oldalán a 14-es számú ház reneszánsz- kori, mellette áll a Fröhlich-ház. Leginkább a Kismester (ma Bob) utcára vezető átjárója révén ismerik, Fröhlich sikátor néven.

23.     Melyik a Főtér templommal szembeni oldalának leghangulatosabb háza?
–    A Főtér templommal szembeni oldalának leghangulatosabb háza a rokokó emléket őrző Wass Ottilia-féle egyemeletes lakóház. Bent az udvarban néhány szépen faragott címer látható.

24.     Kik voltak e ház lakói?
–    A Wass Ottilia-féle házban lakott az 1800-as években Döbrentei Gábor szerkesztő, majd Bölöni Farkas Sándor utazó. Az emeleten a naplóíró Gyulai Lajos gróf élt huzamosabb ideig.

25.     Melyik épület a lábasháza?
− A Wass Ottilia-ház melletti épület, szép toszkán oszlopaival, mely ma is a köztudatban „lábasházként” él.

26.     Kinek a nevéhez fűződik a palota?
–    A lábasház báró Jósika-palota néven is ismeretes. Eredetileg egyemeletes volt. Jósika János főkormányszéki elnök húzatta rá a második emeletet.

27.     Milyen nevezetes eseményhez fűződik a palota északi szárnya?
–    Itt, a Jósika-palota északi szárnya helyén állott egykoron a Kakas-ház, amelyben a fejedelmek szálltak meg. A monda szerint e ház ablakaiból nézte végig Báthory Zsigmond fejedelem törökpárti főembereinek kivégzését 1594-ben.

28.     A Jósika-palota melletti sarokház Rhédey-palota néven ismert. Mi a nevezetessége ennek az épületnek?
–    A Rhédey-palotában a 18. század végén  tartotta első előadásait az „Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság”. Az eseményt szépművű márványtábla hirdeti a ház Jókai utca felöli homlokzatán.

29.     Mikor készült az emléktábla és készíttetése kinek a nevéhez fűződik?
–    A Rhédey-palota homlokzatán lévő emléktáblát Pákei Lajos tervezte báró Horváth Ödönné Rhédey Johanna grófnő adományából. Az első itteni színielőadás centenáriumára készült.


30.     Hogyan nevezzük azt az épületet, amelyik a Jókai utca és az Egyetem utca sarkán áll?
–    A Jókai utca sarkán álló épület New York/Continentál szálló néven ismert és tornyos sarkával kiemelkedik a környező házak közül.

31.     Mikor épült a Continentál épületével szemben, a Főtér és az Egyetem utca sarkán álló négyemeletes szecessziós bérház?
–    A Continentál sarokkal szemben álló bérház 1912-1913-ban épült Kármán Aladár és Ullmann Gyula tervei alapján a dúsgazdag Sebestyén Dávid megbízásából.

32.     Melyik volt az egykori Tanácsház, avagy a Városháza?
–    A Főtér Mátyás szoborral szembeeső déli során áll a Városháza, mely Kagerbauer Antal építész tervei nyomán épült 1843-ban.

33.     Hol állott és miért a híres a Wolphard-Kakas ház?
–    Kolozsvár legjelentősebb reneszánsz épülete  a Wolphard-Kakas ház a Deák Ferenc utca és a Főtér keleti sarkán álló Pataki-Teleki ház melletti 32-es számú épület északi felének helyén állott.

34.     Mi  jellemzi ezt a házat?
–    Az udvarból látszó szépen faragott ablakkereteken az 1534-es, 1536-os és 1541-es évszám olvasható. A ház zódiákus terméről volt híres, melynek boltvállkövein a csillagászati állatőv tizenkét jelvénye van kifaragva.

35.     Mi látható még ma is ebből a házból?
–    A Wolphard-Kakas házból ma már nem sok látható. A 19. század második felében Szatmári Elek aranyműves vásárolta meg a házat és a szomszédos telken álló Bogner házat, melyeket lebontatott az 1890-es években és felépíttette a ma is látható kétemeletes házat. Az egykori Wolphard-Kakas házból mindössze az udvari szépművű, faragott ablakkeretek és a zódiákus terem maradtak meg.

36.     Melyik városunkban a legszebb barokk palota?
–    Városunk egyik legszebb barokk alkotása a Bánffy-palota, melynek építkezései 1774-ben kezdődtek el Johann Eberhard Blaumann  építőmester vezetésével.

37.     Mi a jellegzetessége a Bánffy-palota fő homlokzatának?
− A Bánffy-palota fő homlokzatának közepén látható a szépen kidomborodó erkély, mely alatt a főkapu nyílik. A homlokzat felső peremén mitológiai istenszobrok kaptak helyet. A hátsó homlokzat már sokkal egyszerűbb.

38.     Melyek azok a mitológiai istenszobrok,, melyek a Bánffy-palota homlokzatát díszítik?
− A Bánffy palota homlokzatának felső peremén, az elhelyezés sorrendjében a következő szobrok láthatók: Mars, Minerva, Apolló, Diana, Herkules, Perszeusz.

39.     Mit tudunk a Bánffy-palota egykori díszudvaráról?
- Az udvart az 1920-as évek elején egy filmszínház épületével tették tönkre. Ezt a filmszínházat az 1960-as években lebontották és így az udvar visszanyerte eredeti szépségét. Ma a Szépművészeti Múzeum használja az épületet és az udvar nyaranta különböző rendezvények színhelye.

40.     Melyik volt az egykori Fiskus-ház?
−  A kolozsváriak tudatában hosszú ideig a mai Melody-szálló épülete volt a Fiskus-ház, a Főtér és a Kossuth Lajos utca sarkán. Egykoron a ma is látható klasszicista stílusú épületben egy Fiscus cégtáblájú kocsma működött. 1872-től a ház bérlője Plihál Ferenc, aki harminc szobás szállodát rendez be az épületben Pannónia néven.  A későbbiekben átépítik a házat, a sarok fölé tornyot emelnek, az emeleten balkont alakítanak ki, majd 1950-ben a ház sarka alá árkádos átjárót vágnak.

41.     Hol működött a Hintz-gyógyszertár?
− A Főtér északi során, az egykori Wesselényi (ma Ferdinánd király) utca és a Főtér sarkán működött a Hintz-féle gyógyszertár. Ma itt található a Gyógyszerészeti Múzeum.

42.     A déli sor melyik házának homlokzatán találunk szobrokat?
− A 28-as ház szép szobraival, hatalmas ablakaival az Iparos Egylet székházául épült 1883-ban. Földszíntjén egykoron mozi volt, emeletén a városi művelődési ház működik.

43.     Hogyan jutunk a Főtérről az Óvárba?
− A Főtérről a Mátyás király utcán át jutunk az Óvárba. Az utca nekivezet Mátyás király szülőházának.

44.     Melyik házban működött egykoron Heltai Gáspár nyomdája?
− A Mátyás király utca és a Bocskai/Torony utca sarkán, a Sapientia egyetem mai épületében működött Heltai Gáspár nyomdája. Az épület Bocskai István erdélyi fejedelem szülőháza is.

45.     Melyik Kolozsvár legrégibb lakóháza?
− A Mátyás király utca torkolatával szemben álló ház, Mátyás király szülőháza Kolozsvár legrégibb lakóháza.

46.     Kinek a nevéhez fűződik Mátyás király szülőháza, kinek a tulajdonában állott az épület?
− Mátyás király szülőháza az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú polgár és szőlősgazda tulajdonában állott. Itt szállt meg Szilágyi Erzsébet Kolozsváron és itt, e házban született Mátyás király. A későbbiekben, 1467-ben  Mátyás a házat minden adó alól felmen-tette.

47.     Milyen időszakból származik a házon látható szépművű emléktábla?
–    A Mátyás király szülőházán lévő emléktáblát Pákei Lajos tervezte és Zala György kivitelezte 1888-ban. Mint érdekesség, az avató ünnepségen részt vett Orbán Balázs és Jókai Mór is.

48.     Milyen intézmény működik napjainkban a Mátyás király szülőházában?
–    Napjainkban a Képzőművészeti és Formatervező Egyetem működik Mátyás király szülőházában.


49.     Mi a nevezetessége a Karolina térnek, mi az a két objektum ami uralja a teret?
 A Karolina téren áll a Ferenc-rendi templom, közismert nevén a „Barátok temploma” a hozzá csatlakozó kolostor épületével. A tér másik nevezetessége a Karolina-oszlop, régebbi nevén a Státua.

50.     Milyen korban épült a Ferenc-rendi templom?
− A Ferenc-rendi templom helyén állott egykoron a város első temploma. Ez valamikor a 11. század végén, vagy a 12. század elején épülhetett. Valójában a 15. század közepe táján kezdődött a gótikus átépítés és a ma is álló zárda felhúzása.

51.      Milyen intézmény működik ma a zárda épületében?
–    A Ferenc-rendi zárda épületében ma zeneliceum működik. Szép, nagyrészt boltíves helyiségeiben román és magyar nyelven oktatnak. Legszebb helyisége  az északi szárny földszintjén található ebédlőterem, a refektórium.

52.     Milyen nevezetes esemény fűződik  a kolostor északi szárnyához?
–    Ebben az épületszárnyban lakott Izabella királyné és a kiskorú János Zsigmond fejedelem 1556 őszétől kilenc hónapig.

53.     Miről nevezetes még a kolostor?
–    A kolostorban a Ferenc-rendiek levéltára, valamint több ezer kötetes könyvtára kapott helyet az államosításig (1949).

54.     Melyik városunk legrégibb világi emlékműve?
–    Városunk legrégebbi világi emlékműve a Karolina-oszlop, vagy ahogyan a köztudatban élt, a Státua. 1817-ben I. Ferenc császár és felesége Karolina Auguszta császárné Kolozsváron járt. Ezt az eseményt örökíti meg a díszes oszlop.

55.     Amint kijövünk a Mátyás király utcából és jobbra térünk az Unió (ma Memorandumului) utcába jutunk. Honnan kapta nevét az utca?
–    Az Unió utca nevét a Monostor utcai Redut épületében 1848-ban kimondott UNIÓ-ról (Erdély és Magyarország egyesülése) kapta. Az utca folytatása a Monostor út.

56.     Melyik a Redut épülete?
− Az Unió utca déli során, a 21-es számmal jelölt  kétemeletes ház a Redut vagy Vigadó épülete. Késő barokk és klasszicizáló elemeket ötvöző épület. 1789-re készült el a ma is látható utcai homlokzat, de az építkezés még az 1810-es évek elején is folyt.

57.     Milyen nevezetes eseményeknek adott helyet az épület?
− Valójában a Redut vagy Vigadó épülete a városbeli közélet legfontosabb eseményeinek lett a színhelye. Itt jött létre a Zenekonzervatórium, itt folyt le az 1841-1843-as országgyűlés, itt mondták ki 1848-ban Erdély Egyesülését Magyarországgal (Unió), 1859-ben itt tartotta alakuló ülését az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Számos más rendezvényt tartottak még e falak között. A II. Világháború után az Erdélyi Néprajzi Múzeum kapta meg az épületet és itt működik napjainkban is.

58.     Melyik volt a Csávási család egykori háza?
 − A Monosor út elején áll a Csávási-ház. Utca felöli pincelejárata ma már egyedüli Kolozsváron. A ház 1800 körül épülhetett. Szép fedéltartó oszlopokkal rendelkezik. A lebontás veszélye fenyegette amikor a szemben lévő Vármegyeháza elé teret akartak kiképezni.

59.     Melyik a Vármegyeháza?
−  A Csávási-házzal szemben lévő saroképület a Monostor út elején a Vármegyeháza épülete. Alpár Ignác tervei szerint 1896-ban készült kétemeletes, óratornyos épület. Jelenleg városházaként használják.

60.     Hol áll a Kakasos templom?
-    A Kós Károly által tervezett Kakasos templom a Monostor úton áll az egykori Nemes-kert egy részén, amit a reformátusok vásároltak meg 1903-ban. Erre épült a templom 1913-ban.


61.     Honnan kezdődött Kolozsmonostor?
-    A Mezőgazdasági Akadémia kapujánál kezdődött Kolozsmonostor falu, amelyet  1895 januárjától Kolozsvárhoz csatoltak.  
 

62.     Hol található a Kolozsmonostori Bencés apátság?
− A Kolozsmonostori Bencés Apátságot ma Kálvária néven is ismerjük. A Nyárfasor végén baloldalon, az 1987-1988-ban készült felüljáró híd szomszédságában egy domboldalon állt,  templomának impozáns épülete ma is látható.

63.     Mi történt az apátsággal a jezsuita rend feloszlatása után?
− A Kolozsmonostori Bencés Apátság nagyon megkárosodott az ismételt tatárdúlások, villámcsapások következtében, úgyhogy omladozó hajójának köveit az 1818-1821 között épült Farkas utcai Római Katolikus Líceum építéséhez használták fel.

64.     Milyen különleges érdekessége van  a Kálvária-templomnak?
–    A Kálvária érdekessége a kis római számjegyes kőnapóra, mely a legrégibb az erdélyi napórák küzül.

65.     Melyik a legfontosabb épülete a Szent György (mai Lucian Blaga) térnek?
–    A tér legimpozánsabb épülete az Egyetemi Könyvtár. 1906-1907-ben épült szecessziós stílusban. A könyvtár mintegy több millió kötettel rendelkezik.

66.     Milyen jellegzetes épületegyüttes található a könyvtártól nyugatra?
− Az Egyetemi Könyvtár szomszédságában látható az Egyetemi Klinikák épületegyüttese a Mikó utca mindkét oldalán. Építése az 1880-as években kezdődött el.
 
67.     Hány szinten fekszik a kórház?
-    A kórház három szinten fekszik. Az utca szintjén található az igazgatóság, a belgyógyászat, sebészet és nőgyógyászat, a második szinten a szemészet és a bőrgyógyászat, a harmadikon a tüdőgyógyászat.


68.     Milyen épület található még a Szent György (Béke) téren?
− A Szent György téren áll a Diákművelődési Ház 1960-ban emelt modern épülete.

69.     Mi volt a régi neve a mai Jókai utcának?
− A mai Jókai utca neve Belső Szén utca volt. Az utca nevét  a 19. század végén változtatták meg, bizonyára azért, mert a sarkon álló  szállóban szállt meg néhány alaklommal a nagy regényíró, Jókai Mór.

70.     Melyik városunkban a jezsuita-piarista templom?
–    A piarista templom az Egyetem utcában van, homlokzata a kis  térre néz. Ez Kolozsvár első barokk épülete és Erdély első barokk temploma.

71.     Mikor kezdődött a jezsuita-piarista templom építése?
–    Az egykori jezsuita templom alapkőletétele 1718-ban volt. A homlokzat 1724-ben kapta mai formáját. Felszentelésére 1725-ben került sor.

72.     Melyik volt a nemesi bentlakás épülete?
–    A nemesi bentlakás épülete - a Convictus Nobilium – közvetlenül a Báthory István nevét viselő líceum mellett van, homlokzata két utcára néz. Maga a bentlakás az udvarban épült kétemeletes épület.

73.     Mikorra készült el az épület?
–    A Convictus Nobilium épülete 1735-re készült el. Különösen szép a jon oszlopos, megtört ívű főkapuja. Udvara nagyon hangulatos, egykoron három oldalról nyitott kerengő folyosó övezte.

74.     Melyik az épület legszebb helyisége?
–    A Covictus Nobilium legszebb terme a refektórium (étkezőterem), mely városunk legnagyobb barokk terme.

75.     Milyen jellegzetes épület áll a Convictus Nobilium szomszédságában?
− Az Egyetem utca felöl az utca túloldalán áll a Báthory-Apor Szeminárium. Szép barokk stílusú épület, melyet a közelmúltban újítottak fel, mentettek meg az enyészettől.

76.     Mikorra készült el az épület?
− A Báthory-Apor Szeminárium épülete már 1728-ra elkészült, csak a sarokrész került 1731-ben tető alá. Az épületet Szent József Fiúneveldének is nevezték, a kapu felett a szent szobra látható.

77.     Az Egyetem utcából nyíló Farkas utca, egykoron Platea Luporum, a belváros előkelő részének számított. Miről nevezetes ez az utca?
–    A Farkas utca első sorban iskoláiról híres, valamint az utca végén álló református templomról, és nem utolsó sorban a templom előtt álló Szent György-szoborról.

78.     Melyik a Báthory Líceum?
− A Báthory Líceum a Farkas utca elején, az egyetem központi épületével szemben álló kétemeletes impozáns épület

79.  Mit tudunk az iskola múltjáról ?
− A Báthory Líceumról igen sok adat maradt ránk. Valójában az 1579-ben megnyitott jezsuita tanintézet utódja. 1773-ig a jezsuiták irányítása alatt működik. Mária Terézia felekezet közötti egyetemet szeretett volna ide létesíteni és Akadémiai Líceumnak nevezte az intézetet.

80. Mikortól kerül a Báthory-Líceum a piarista-rend vezetése alá?
–  Mária Terézia 1776-ban bízza meg a piarista-rendet az intézmény vezetésével. Az 1948-as tanügyi reform elvette az egyháztól az iskolát, a szerzetesrendeket feloszlatta.

81. Az 1948-as tanügyi reform után milyen tanintézet működik az épületben?
− A reform után eleinte Magyar Pedagógiai Iskola, majd 11-es számú Líceum néven működik az oktatási intézet.

82. Milyen rangos intézmény működik  a Farkas utcában a Báthory Líceummal szemben?
− A Farkas utcában, a Báthory-Líceummal szemben áll a Babeş-Bolyai Egyetem neoreneszánsz főépülete. Ez a második magyar nyelvű tudományegyetem,  1872-ben nyílt meg. 1881-ben az uralkodó  I. Ferenc József  nevét veszi fel. A mai épület 1902-re készült el.

83. Mik az előzményei a Babeş-Bolyai Egyetem létrejöttének?
− Az 1940-es bécsi döntés után magyar egyetem működik az épületben. 1945-től a helyben maradó magyar felsőoktatási intézet Bolyai Egyetemként, a Szebenből visszatérő román egyetem Ferdinánd/Victor-Babeş-ként folytatja tevékenységét. Az 1959-es erőszakos egyesítés után ez az épület lesz a Babeş-Bolyai Tudományegyetem központja.

84. Hol állott az egykori kőszínház épülete a Farkas utcában?
− Az egykori magyar színház épülete a mai Egyetemiek Háza helyén állott. 1804 és 1821 között építették és az 1930-as évekig állott fent, amikor lebontották és alapjai felhasználásával épült fel a ma is látható modern épület.

85. Melyik a város egyik legszebb főúri palotája a Farkas utcában?
− A város egyik legszebb épülete itt a Farkas utcában áll, a mai levéltár épületével szemben. Ez az egykori Teleki-palota. 1790 és 1795 között épült Léder József tervei alapján.

86. Melyik az az épület, amelyik  uralja az egész Farkas utcát?
– A Farkas utcát a református templom épülete uralja. A templomot 1489 és 1516 között építették gótikus stílusban. Építését még Mátyás király rendelte el 1486-ban. 1622-ben a templomot Bethlen Gábor a reformátusoknak adományozta.

87. Mi a református templom és a Református Kollégium előtti kis tér dísze?
– A Református templom előtti kis teret  sárkányölő Szent György szobra díszíti. Két kolozsvári származású művész, Márton és György testvérek alkotása 1373-ból. Eredetije Prágában látható, az itt lévőt Budapesten öntötték és 1904-ben állították fel. A mai  Lucian Blaga (Béke) tér rendezésekor, 1962-ben került mai helyére.  

88. Milyen épület zárja le a Farkas utcát?
− A Farkas utcát a környék legrégebbi építészeti emléke, a pártázatos várfaltöredék zárja le a Bethlen-bástyával. A bástya a szabók céhének védelme alatt állott, ezért szabók bástyájaként  él a köztudatban. Első említése 1475-ből való. Több ízben károsodik, végső, mai alakját 1718-ban kapja.

89. Melyik a Király utca leghíresebb lakóháza?
− A Király utca legnevezetesebb háza a Minorita és a Király utca sarkán álló Toldalagi-Korda palota. 1804 és 1807 között épült a dúsgazdag Toldalagi László gróf megbízásából.

90. Kiknek az emléke fűződik a Toldalagi-Korda palotához?
− A Toldalagi-Korda palota nyújtott otthont évtízedeken át gróf Bánffy Miklósnak. A múlt századfordulón Reményik Károly építész bérel itt lakást, itt született 1890-ben fia, Reményik Sándor költő. Az 1920-as években itt volt a Román Zenekonzervatórium székháza, s itt lakott annak igazgatója Gheorghe Dima is.

91. Milyen nevezetes épület áll a Király utcában a Toldalagi-Korda palotával szemben?
− A Toldalagi-Korda palotával szemben áll Újhelyi Gábor ötvösmester háza. Szépen faragott levéldíszes ablakszemöldökkövei első pillantásra feltűnnek. Az évjelzés 1724, valamint UG és SzA névbetűk láthatók rajtuk. A névbetűk mögött Újhelyi Gábor és Szőlösi Anna rejtőzik.

92. Hol áll a Minorita templom barokk épülete?
– A Minorita templom az egykori Henter-ház közvetlen szomszéd-ságában áll a Deák Ferenc (ma Hősök) utcában. Az építési munkák 1778-1779-ben folytak, de a torony rövidesen összeomlott. Újjáépítésére Mária Terézia adott pénzt. A templom jelenleg görög-katolikus székesegyház.

93. Hogyan nevezzük azokat a házakat, melyek a Szentegyház utcában a Bolyai utca sarkától a Főtérig terjednek?
– A Bolyai utca sarkától a Főtérig terjedő házsort mindkét oldalon Státusházaknak nevezzük azért, mert a Római Katolikus Státus építtette őket 1898-ban.

94. Hol áll és miért híres az Unitárius Kollégium?
–  Az Unitárius Kollégium Kolozsvár legrégebbi iskolája. Ma látható régebbi és újabb épülete a Kossuth Lajos utcában áll. Az új épületben működik a Brassai Sámuel Líceum is.

95. Hol áll az unitárius templom?
–  Az unitárius templom a Kossuth Lajos utcában, az iskola közvetlen szomszédságában, a Dávid Ferenc utca sarkán áll. 1792-1796 között épült késő barokk-klasszicista stílusban.

96. Mi a nevezetessége a Házsongárdi temetőnek?
– A Házsongárdi temető Erdély legjelentősebb temetője. A temetőt az 1585-1586-os pestisjárvány alkalmával  nyitották meg. Számos magyar és más nemzetiségű személyiség végső nyughelye. Híres halottjai közül megemlítjük: Szenczi Molnár Albertet, Apáczai Csere Jánost, Misztótfalusi Kis Miklóst, Brassai Sámuelt, Jósika Miklóst, Reményik Sándort, Kós Károlyt, Dsida Jenőt.  

97. Mikor alakult ki a Sétatér?
− A Sétatér városunk egyik büszkesége. A város legnagyobb parkja a 19. század közepén létesült. Egyik nevezetessége, hogy a Kioszk nevű épületben alakult meg 1925- ben  a Bel Arte Társaság, melyből a napjainkban is működő Szépművészeti Akadémia fejlődött ki. A Kagerbauer Antal tervezte mesterséges tó nyáron csónakázásra, télen korcsolyázásra nyújt lehetőséget.
                                                                   
 98. Hogyan nevezték egykoron latinul a mai Farkas/Kogălniceanu utcát?
  − A Farkas utcát Kolozsváron az 1450-es években latinul „Platea Luporum” néven említették.

99.  Honnan kapta nevét a Farkas utca?
     − A Farkas utca nevét minden valószínűség szerint akkor kapta, amikor a város e részén még nem létezett a városfal, és a közeli Házsongárd aljáig nyúló erdőből téli éjszakákon a farkasok ide merészkedtek.

100. Kik képezték Hídelve lakosságát?
     − Hídelve városrész lakosságát a 19. század második feléig szinte teljesen a földmíves, állattenyésztő hóstáti lakosság majorjai, gazdaságai foglalták el. A Kőmálra kapaszkodó oldala szőlőkből, gyümölcsösökből állt.

101. Hol volt Kolozsváron a Híd utca?
     − A Híd utca Kolozsváron a Nagypiac (Főtér) északkeleti sarkától kiinduló,  a Szamos-híd felé vezető út volt (utóbb Wesselény/Dózsa György, ma Ferdinánd király utca).  

102. Melyik Kolozsvár legrégebbi írásban említett utcája?
     − Kolozsvár legrégebbi írásban említett utcája a Híd utca. Nevét a végén található Szamos-hídtól kapta. 1362-ben írták le latin nevét.

103. A város melyik részét képezi a Hóstát?
     − Kolozsváron a Hóstát első sorban az egykori Magyar és Honvéd utcák környékét jelölte a 19. század végén és a 20. században.

104. Milyen Hóstátot említenek még ezeken kívül a 16-17. századbeli
 okiratok?

       − A 16-17. századbeli okiratokban Kolozsváron említik még a Hídelvi, Kétvízközi és Monostori Hóstátot.

105. Melyik a Szentegyház utca, a város melyik részén található?
       − A Nagypiac (Főtér) keleti oldalán nyíló, a Trencsin (más néven EMKE, Bocskai, Avram Iancu) térig vezető utcát nevezik Szentegyház utcának.

106. Kolozsvár melyik részén húzódik a Donát út?
       − Kolozsváron a Bornyúmál alatti  (Rákóczi) út folytatásában kialakult, a Hója alatt, a Szamosig,  vezető út a Donát út.

107. Mikor alakult ki Kolozsváron a Donát-negyed?
       − Kolozsváron a Donát-negyed az 1900-as évek elején kezdett kialakulni. Eleinte nyaralókat, kis hétvégi villákat építettek itt a módosabb polgárok. A város egyik kertes-családi házakból, helyenként villákból álló negyede. Az 1960-as években előbb a Rákóczi út végén baloldalt, majd a Donát út és a Szamos között a telkek kisajátításával, házak lebontásával lakótelepet építettek.

108. Hol láthatjuk a Donát-szobrot?
        − Kolozsváron a Donát szobor a Hójában,  az egykori szőlők fölött áll.  A szőlők és gyümölcsösök védőszentjének barokk szobra, a hajdani Reményik- villa kertjének felső részén látható.

109. Hol terül el a Borháncs néven emlegetett városrész?
        − Kolozsvár egyik jellegzetes városrésze, a Borháncs a várostól délkeletre terül el. Nyugatról a Zavaros-patak, az ennek bal partján fekvő Szent Jakab tere és a Békás patak, északról a Patai útig terjedő Eperjes tere, keleten a Nagyszopori patak, illetőleg a Nagyszopor nevű határ, délen Felek határa keríti. Mára már részben beépült.

110. A város melyik részén terül el a Brétfű?
     − Kolozsvártól északra, a Nádas-patakon túl magasló, délre néző hegyoldalt nevezik Brétfűnek. Régen szőlős volt, ma inkább gyümölcsös.

111. Honnan származik a Brétfű elnevezés?
     − Egykoron, a 19. század második felében, a 20. század elején, a szüreti vásárkor a havasiak itt árulták a szőlőkarókat, puttonokat, csebreket és a sajtóhoz szükséges deszkákat. Ezért hívták ezt a mezőt a szász birtokosok Brettfeldnek, deszka áruló térnek.  A szászok azonban elmagyarosodtak és a Brettfeld kiejtése Brétfűvé változott.

112. Kolozsvár melyik részét nevezzük Házsongárdnak?
     − A Házsongárd Kolozsvár déli részén, a Tordai úttól nyugatra emelkedő hegyoldal, régen szőlőkkel, gyümölcsösökkel beültetett térség. Magába foglalja az 1585-ben megnyílt temetőt is.

113. Hol helyezkedik el a Hója?
    − A Törökvágástól nyugatra magasodó hegyet és  gerincét, északnyugati lejtőjét borító erdőt, továbbá a délre néző oldalát nevezzük Hójának, ahol századokig szőlőt termesztettek.

114. Mikor történik az első utalás a város létezésére?
        − Kolozsvár létezésére az első utalás Kr.u. 107 tájáról  való.

115. Mikor emelték a rómaiak a várost municípiumi rangra?
        − Kolozsvár városát  Kr.u. 117-ben vagy 118-ban, mások szerint 124-ben, legkésőbb 138-ban emelték municípiumi rangra.

116.  A város melyik részén telepedtek le a 9. század végétől a honfoglaló magyarok?
        − A 9. század végétől a honfoglaló magyarok előbb a Kövespadon, a Györgyfalvi út – Pata utca sarkánál, a Zápolya utcában telepedtek le.

117.  Az 1970-es évek végén jelentős Árpád-kori leletre bukkantak Kolozsváron. A város melyik részén történt ez?
        − Kolozsváron a központban , a főposta mögött, az új telefonközpont alapjának ásása közben 11-12. századi Árpád-kori magyar edénytöredékekre bukkantak.

118. Milyen más lelet került napvilágra ugyanitt 1995-ben?
        − Az 1995-ben végzett ásatások során ugyanitt egykori római házak maradványa közt, 11-12. századi fazekas kemencét, mellette halomnyi edénytöredéket találtak.  

119.  A tatárjárás után az elpusztított lakosság pótlására V. István szászokat és vendégeket telepített Kolozsvárra. Pontosabban mikor történt ez?
        − V. István az 1260-as évektől telepítette a szászokat Kolozsvárra és néhány közeli faluba.

120. Kik voltak az épülő, később Óvárnak nevezett vár lakói?
        − Kolozsváron az Óvárnak nevezett vár  szász többségű volt századokon  át. Tőlük származik néhány napjainkig fenntmaradt határnév, mint a Bongárd, Brétfű, Házsongárd.

121. Mikor és ki emelte városi rangra Kolozsvárt?
        − 1316-ban Károly Róbert király városi jogokat adott Kolozsvárnak. Ennek köszönhetően a település rohamosan fellendült.

122. Milyen volt a lakosság összetétele a 14. században?
        − Kolozsváron a városi kiváltságok elnyerése után a város vezetői majdnem mind gazdag szász polgárok voltak. A város környéke azonban magyar lévén, a város magyarságának száma gyorsan nőtt, így az 1400-as évek első felében a magyarok és a szászok száma nagyjából egyenlő lett.

123. Mikor kezdtek kialakulni a hóstátnak nevezett külvárosok?
        − Valószínűleg a város korai időszakában, a 15. században kezdtek kialakulni a hóstátnak nevezett külvárosok a város védelmébe húzódó földműveseknek a falakon kívüli letelepedésével.

124. Mikor és hol kezdett kialakulni Kolozsváron a Sáncalja nevű új negyed?
      − A Sáncalja nevű új negyed az 1700-as évek közepén kezdett kialakulni a Kőmálon felépült vár déli sánca alatt, a Németek pallója felé ereszkedő lépcsősor nyugati oldalán.

125. Mikor kezdett beépülni a Kőmál keleti, majd északi lejtője?
        − A Kőmál keleti meredekebb, majd északi kevésbé meredek lejtője a 19. század végén kezdett beépülni.

126.  Mikor épült Kolozsváron az első görög keleti templom?
        – Kolozsváron az első görög keleti templom a 18. század végén épült a Házsongárd oldalában, a későbbi Görögtemplom utcában.

127. Kik kezdeményezték a templom építését?
        –  A görögkeleti templom építését a városban élő görög és macedon kereskedők kezdeményezték, de ez lett a városba települni kezdő románság első egyházi épülete is.

128. Mikor épült az első görög-katolikus templom Kolozsváron?
        – Kolozsváron a 18. század végén épült görögkeleti templom után a következő század elején a falakon belüli Kismester (ma Bob) utcában épült a román görög katolikus templom.

129. Milyen volt a lakosság összetétele a 19. század végén?
        - A városnak 1900-ban 50 ezer lakosa volt, ebből 6 ezer román és 1700 német, a többi magyar.
 
130. Mikor jöttek létre az első utcák a Nádas mentén?
        – Amikor a vasútvonal elérte a várost 1870-ben,  a Nádas mentén kezdtek kialakulni az első kolozsvári utcák.  

131. Mikortól vesztette el Kolozsvár főváros jellegét?
        – Az 1867. évi kiegyezés és Erdély Magyarországgal való egyesítése után Kolozsvár elvesztette főváros jellegét, de művelődési  központ jellege megmaradt.

132. Az I. világháború után mikortól lendült  újra fel a város terjedése és fejlődése?
        – Az 1920-as évek közepétől újból fellendült Kolozsvár terjedése és fejlődése, új határrészeket mértek ki, új utcák épültek.

133.  Néhány példa az 1920-as évektől számított városterjeszkedésre, fejlődésre.
        – A város fejlődése az 1920-as évektől első sorban a Rákóczi, a Donát út és Szamos között, a Nádas völgyében, a Kőmál (Fellegvár) északi lejtőjén, a Kajántó út, a Cukorgyár utca, a Tordai, a Györgyfalvi, és a Békás út mentén  volt észlelhető. Ezeken kívül a Tisztviselő-telepen, a Kövespad és környékén, a Brétfű alatt, a Házsongárd fölött, a Tóközben történt jelentős változás.

134.  Hol épült a Györgyfalvi-negyed?
        – A Györgyfalvi lakótelep kezdetben a hóstátiak földjére épült, építését később a Borháncsi és a Györgyfalvi út közötti, addig kertes családiház-negyedben folytatták.

135. Milyen más lakótelep építéséről beszélhetünk még Kolozsváron?
        –  Kolozsváron az 1970-től épült  Monostori lakótelepről beszélhetünk még, ami a legnépesebb lakónegyede a városnak.

136. Mikortól szűnt meg  az erőltetett iparosítás országunkban s ért véget a lakótelepek építése is ?       
         –  1989-ben a pártállami rendszer bukása után az erőltetett iparosítás kufulladt, ezzel együdejileg a lakótelepek építése is véget ért.

137. Melyek azok az építmények melyeknek száma 1990-től megnövekedett az előző évek ateista szemléletének megszűnése következtében?
         – Országos viszonylatban, így Kolozsváron is, az előző évek ateista szemléletének megszűnésével megnövekedett a különböző vallásközösségek templomainak száma.

138. Mikor került sor újból a lakóházak, kisebb lakótelepek építésére?
   – 2002, de főleg 2004 után újból megindult a lakóházak, kisebb lakónegyedek építése Szászfenesen, a monostori Mező utcában és környékén, a Békásban stb.

139. Mennyi Kolozsvár lakosainak száma a 2002-es népszámlálás szerint?
        – Kolozsvárnak a 2002-es népszámlálás szerint 317 952 lakosa volt. Ebből 60287 magyar, 252 453 román, a többi más nemzetiségű.

140.  Mi a helyzete a magyar kultúrában Kolozsvárnak a Trianon (1920) utáni időszakban?
        – A Trianon utáni időszakban Kolozsvár továbbra is az erdélyi magyar művelődés, és ezen belül az irodalom és művészet központja maradt. Napjainkban is ez. Magyar színháza és operája van, több magyar tannyelvű iskolája, magyar nyelven működő egyeteme, sőt néhány éve magyar magánegyeteme,  főiskolái, kiadói, rádió és tévé stúdiói vannak, a városban több újság és folyóírat jelenik meg magyar nyelven.

141.  Milyen hatalomváltozásokon esett át Kolozsvár a 20. században?
        - Először 1919-1920-ban román megszállás alá került, majd Romániához csatolták, 1940-ben  a bécsi döntéssel újra Magyarországé lett. 1945-től megint Románia része.

142. Hol helyezkedik el és mikor létesült a kolozsvári Botanikus Kert?
- A mai Botanikus Kert a Majális (ma Republicii) utca jobb oldalán létesült mintegy 14 hektáros területen. Alexandru Borza professzor rendezte be 1923-ban. Az ország legrangosabb ilyen intézménye, ahol a világ öt földrészéről származó mintegy 10.000 fajta növény látható.

143.  Mikor épültek a kertben látható üvegházak?
 - A hatalmas, mintegy 2000 négyzetméter területű újabb üvegházak 1960-ban épültek. Banánfák, fügefák és pálmák őserdei hangulatot teremtenek e párás üvegházakban.

144. Hol létesült az ország első botanikus kertje Kolozsváron?
-  Az ország első botanikus kertje Kolozsváron a mai Mikó-kertben létesült Brassai Sámuel irányításával.

145. Honnan származik a Mikó-kert neve?
-  A kolozsvári Mikó- kertet  gróf  Mikó Imre adományozta az 1859-ben alapított Erdélyi Múzeum Egyesületnek a benne   található épülettel.

146. Milyen szobor látható  a Mikó-kert bejáratánál?
- A Mikó-kert bejáratánál áll magasított talapzaton az adományozó  gróf Mikó Imre mellszobra. Őt „Erdély Széchenyijeként” is emlegetjük.

147. Milyen intézmények működnek  a Mikó-kertben álló épületekben?
-  A Mikó-kertben lévő épületekben működik egyebek között a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajzi kara, állattani és speológiai intézete. A kert nyugati részében az 1953-1960 között épült egyetemi kollégiumok sokasága látható.

148. Mikor épültek a Mikó (Str. Clinicilor) utcában álló kórházi épületek?
- A Mikó utcai impozáns kórházi épületek 1897-1902 között épültek. Az épületegyüttes a kolozsvári kórházi és orvosi ellátás kiemelkedő központja napjainkban is.

149. Hol kezdődik Kolozsváron a Hídelve negyed?
-  A Hídelve negyed Kolozsváron  a Szamos nagy hídján túl kezdődik, főutcája  a Ferenc József (Horea út) az állomásra vezet.

150. Milyen épületek jellemzik a Ferenc József (Horea) utat?
- A közismert Ferenc József (Horea) útra jellemzők az utca két oldalán épült több emeletes nagyvárosias lakóházak, mint a Széki-, Uránia-, Metropol-paloták.

151. Milyen jellegzetes mór stílusú épület látható a Ferenc József (Horea) úton?
- A Horea út bal odalán látható a neológ zsinagóga mór stílusú épülete. Minden évben  megemlékeznek az 1944 tavaszán történt deportálásról és a holokauszt áldozatairól.

152. Milyen más nevezetes épület látható még a Ferenc József (Horea) úton?
-  Hídelve főutcáján, a Horea úton látható a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filológiai Karának az épületegyüttese.

153. Milyen jelentős intézmény számára emelték az épület?
- Az 1911-ben létesített Marianum néven ismert katolikus leányiskola működött az épület tantermeiben. Az épület előtt két kiváló történész: Oláh Miklós humanista tudós és Dimitrie Cantemir moldvai fejedelem mellszobra áll.

154.  Hol találhatók osztrák uralom idején épített kolozsvári erődítmény épületei?
- A Fellegváron, a Szamos feletti 120 méter magas teraszon látható napjainkban is  az osztrák uralom idején épített vár három kisebb épülete.

155. Milyen újabb épület található a Fellegvár területén?
- Az egykori vár területére  épült az 1976-ban befejezett modern szálloda, a Belvedere.

156. Mikor jött létre a Bocskai tér és milyen épületeket, palotákat láthatunk itt?
- A Bocskai tér, a mai Piaţa Avram Iancu, a 19. század végi rohamos városfejlesztés eredménye. Ekkor épült  a Törvényszék,  a Pénzügyigazgatóság, az Ortodox Érsekség, a Vasútigazgatóság valamint a Protestáns Teológiai Intézet.

157. Hol helyezkedik el a Protestáns Teológiai Intézet és mit kell tudni róla?
-  A Protestáns Teológiai Intézet a Bocskai téren, az Ortodox Katedrális mögött helyezkedik el. Épületét Feszty Gyula tervei alapján emelték 1894-1895-ben. Az egyetemi rangú intézményben ma három protestáns felekezet, a református, az evangélikus, és az unitárius felekezet lelkészeit képezik.

158. Milyen jellegzetes épületet láthatunk  a Hunyadi  (Ştefan cel Mare) téren?
-  A Hunyadi (Ştefan cel Mare) téren látható a Román Nemzeti Színház, amely 1906-ra készült el. Eredetileg a magyar színház  számára építettek két neves bécsi építész, Fellner és Helmer tervei szerint. 1919-től a Román Nemzeti Színház és Opera működik az épületben.

159. Mikor és milyen stílusban épült az ortodox katedrális a Bocskai tér közepén?
-  A két világháború között,1923-1933-ban  épült az ortodox katedrális neobizánci stílusban a Bocskai (Piaţa Avram Iancu) tér közepén.  A 24 méter magas épületet egy 40 méter magas monumentális kupola zárja.

160. Mikor épült a Szentpéteri templom?
-  A Szentpéteri templomot   Kagerbauer Antal építette 1842 és 1845 között.

161. Mit kell tudnunk a templom előtt álló monumentális kapuról?
- A templom előtt álló szépművű barokk kapu eredetileg a főtéri Szent Mihály-templom főbejárata előtt állt. Az 1738-as pestisjárvány megszűntének emlékére készült 1743-1747 között. A  Főtér 1899-ben történt rendezésekor költöztették a Szentpéteri-templom elé.

162. Mi az, ami még az 1738-as pestisjárványra emlékeztet a templom környékén?
- A templom mögött felállított fogadalmi oszlop szintén az 1738-as pestisjárványra emlékeztet. Kivitelezője Anton Schuchbauer. Az oszlopon elhelyezett Mária-szobor a belvárosban állt a Piarista-rend épülete előtt. 1961- ben került mai helyére, a Szentpéteri templom mögé.

163. Melyik templom  épült a reformátusok számára,mikor már a Farkas utcai református templom szűknek bizonyult?
-  Miután a Farkas utcai református templom szűknek bizonyult a megnövekedett lakosság számára, az Alsóvárosban a Magyar utcában felépült a debreczeni Nagytemplom klasszicista stílusában a kétágú református templom Winkler György építész tervei alapján.

164. Winkler György halála után ki folytatta az építkezést?
-  Winkler György halála után az építkezést Kagerbauer Antal folytatta. Számos módosítással olasz reneszánsz elemeket vitt be az épületbe. A templom  kereszthajói 50 méter hosszúak, belső magasságuk 40 méter.

165. Milyen jellegzetes épület található a város délkeleti során?
-  A Farkas utca végén látható a Szabók bástyájának impozáns épülete.1470-1480 között épült, a bekerített város délkeleti sarkán.

166. Kinek a nevéhez fűződik a városfalak és a bástyák építése?
-  A a falak és a bástyák  építése Luxemburgi Zsigmond nevéhez fűződik, aki 1405-ben szabad királyi várossá nyilvánítja Kolozsvárt, ekkor kezdődik  a védelmi rendszer kiépítése. A 15. században  épült mintegy 20 bástya közül a Szabók bástyája maradt legépebben az utókorra.

167. A 17. században a bástyában tárolt puskapor felrobbant és az épület megkárosodott. Mikor került sor a felújítására?
-  1627-ben a robbanás következtében a Szabók bástyájának  tetőzete és falai megrongálódtak. Felújítására 1629-ben  került sor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem idejében, és azóta Bethlen-bástyának is nevezik.

168. Kinek a nevéhez fűződik a Reformátu Kollégium első épülete?
- A Református Kollégium első épülete II. Rákoczi György nevéhez fűződik,  anyagi támogatásával 1653-1656 között emelték a templom mellé

169. Mi maradt meg az eredeti  iskolaépületből, és mikor épült a ma álló kollégium épülete?
-  Az eredeti iskolaépületből a romkert és az úgynevezett Apáczai-falba épített reneszánsz kapu maradt meg. A ma álló kollégiumépület 1781-1801 között épült Léder József irányításával.

170. Soroljunk fel néhány kiemelkedő személyiséget, aki egykoron a kollégium diákja volt.
-  A kollégium híres diákjai között megemlíthetjük: Gyulai Pál irodalomkritikust és költőt, Reményik Sándor és Áprily Lajos költőket, Szabó Dezső írót, Kacsó Pongrác zeneszerzőt valamint Kós Károly építészt.

171. Mikor szerezte vissza a református egyház az épületet?
-  A református egyház hosszas pereskedés eredménye képpen szerezte vissza a Református Kollégium régi épületét, és az 1990-ben újjáalakult Református Kollégium 2002-ben beköltözhetett az ódon falak közé.

172. Mikor épültek a kollégiummal szemben a tanári lakások?
-  A Református Kollégiummal szemben lévő épületek az 1800-as években épültek a Kollégium tanárai számára Léder József tervei alapján.

173. Hol áll a Biasini Szálló és mit kell tudni róla?
-  A Biasini Szálló a Farkas utcában áll.  Ez volt a város első szállodája. A 19. század első első harmadában épült. A szállodában Petőfi Sándor is megszállt feleségével 1847 októberében, 1853-ban pedig Jókai Mór lakott itt Laborfalvi Rózával.

174. Melyik a Bolyai-ház?
-  A nagy matematikus Bolyai János szülőháza a nevét viselő utca sarkán áll. 1802-ben született  e házban a szintén nagy matematikus Bolyai Farkas fiaként.  A család 1803-ban innen Marosvásárhelyre költözött.

175. Mikor épült  Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épülete ?
- A Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épülete 1892-1902 között épült neoreneszánsz stílusban Meixner Károly budapesti építész tervei alapján. A munkálatokat Reményik Károly, a költő apja irányította.
 
176. Egykoron mi állott a mai épület helyén?
-  A Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épületének helyén két,  18. századi jezsuita barokk épület állott. Ezekben létesült 1872-ben  a korabeli Magyarország második egyeteme, amely 1881-ben felvette I. Ferenc József nevét.

177. Milyen szoborcsoport kapott helyet a Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi épülete előtt?
- A Babeş-Bolyai Tudományegyetem előtt látható a Erdélyi Iskola szoborcsoport Romulus Ladea alkotása, melyet 1973-ban lepleztek le.

178. Kiknek állΐt emléket az Erdélyi Iskola szoborcsoportja?
- Az Erdélyi Iskola szoborcsoportja a 18. században kibontakozó román művelődési mozgalom három vezéralakjának állít emléket. Ezek a következők: Samuil Micu (1745-1806), Gheorghe Şincai (1745-1816) és Petru Maior (1761-1821).

179. Hol látható Romulus és Remus szobra az anyafarkassal és mit kell tudni róla?
-  Romulus és Remus szobra az anyafarkassal Kolozsváron a Minorita-templom előtt a járdán látható. 1921-ben Róma városa ajándékozta Kolozsvárnak. Eredetileg a Főtéren állították fel, majd a Farkas utcában az egyetem előtt kapott helyet. Jelenlegi helyére a sétáló utca létrehozásakor került  az elmúlt években.

180. A Mátyás király -szoborcsoport felállítása előtt milyen emlékoszlop volt látható a Főtéren?
-  A Mátyás király- szoborcsoport 1902-ben  történt felállítása előtt a Főtér déli részén a Státua néven ismert emlékoszlop állott, mely I.Ferenc császár és Karolina Auguszta császárné 1817-es látogatásnak állít emléket.

181. A Házsongárd nevet viselő városi sírkert létrejötte előtt hol temetkeztek a középkori Kolozsváron?
-  A középkori Kolozsváron eleinte az óvári majd a főtéri templom körüli cinterem képezte az első temetőt. Amikor felépültek a kettős várfalak s a cinterem betelt, a külső és belső fal közé is temetkeztek. Az 1585-ös  pestisjárvány idején a város elöljárósága határozatot hozott a várfalaktól délre eső domboldalon egy nagyobb terület elhatárolására temető számára. Az akkori dinnyeföldeknek helyt adó domboldalt Házsongárdnak nevezték. A városi köztemetőt a múlt század elejétől kezdték Házsongárd névvel illetni.

182.  Hol helyezkedik el Kolozsváron a  Házsongárdi  sírkert?
-  Kolozsváron a Házsongárd néven ismert sírkert a város központjában található, a Petőfi (Avram Iancu) utcából nyílik. Talán a legismertebb magyar temető, igazi panteon.

183.  Valójában mi teszi híressé a Házsongárdi temetőt?
- A Házsongárdi temetőt  az itt nyugvó jeles személyiségek, valamint régi sírköveinek, művészi emlékműveinek sokasága és nem utolsó sorban gyönyörű fekvése teszik messze földön ismertté.

184. Mikor  érte el a régi sírkert azt a felső határt, ahol ma a Brassai Sámuel sírját találjuk?
-  A  régi sírkert az 1738-as pestisjárvány idején érte el azt a felső határt, ahol ma a Brassai Sámuel sírját találjuk. Ezt az úgynevezett régi temetőt 1892-ben, majd 1914-ben déli irányban hatalmas parcellákkal bővítették, majd nyugat felöl gyümölcsöskerteket  alakítottak át családi sírkertekké, amik ma már beolvadtak a köztemetőbe.

185. Mikor jött létre a Lutheránus temető?
- A Lutheránus temető De Gladys ezredes ajándékaként jött létre 1739-ben. Napjainkban  egyedül ez a lutheránus egyháznak hagyott kert maradt egyházi kezelésben.

186. Soroljunk fel öt kimagasló kriptát a Házsongárdi sírkertben.
- A Házsongárdi temető nevezetesebb kriptái: a Barcsay Domokos emléktáblájával megjelölt Korbuly-kripta, a Jósika-kripta  Jósika Sámuel földi maradványaival,a Bethlen-kripta, a piramis alakú Béldi-kripta,valamint a gróf Mikó-és Rhédey-címerekkel diszített neogótikus kripta.

187. Milyen más sírkertekkel szomszédos még a Házsongárdi köztemető?
-  A Házsongárdi köztemető szomszédságában még három zsidó sírkert terül el.  A Házsongárdi temető városi temető lévén, keverednek benne a felekezetek, nemzetiségek, a társadalmi rétegek, bár vannak benne inkább református, vagy unitárius részek is.
 
188. Hol találjuk a Kismezői temetőt?
-  A Kismezői temető a Ferenc József (Horea)  útról balra térő Fellegvár fele vezető,  jelenleg Crişan utcában van. 1587 óta szolgálja a várost.

189. Kik temetkeztek leginkább a Kismezői temetőbe?
- A Kismezői temetőbe egykoron főleg a kétvizközi és hídelvei hóstátiak temetkeztek.

Összeállította
Takács Gábor

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Susţinători

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj