You are herePartiumi műemlékvédők tanácskozása

Partiumi műemlékvédők tanácskozása


Az idén, 2014. szeptember 5–7. között szervezte meg a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság XX. honismereti konferenciáját Biharszentjánosban. Biharszentjános Bors község része és a Nagyváradtól a borsi határátkelőig vezető országút közepe táján fekszik. A falu mellett elszáguldó gépkocsivezetőnek eszébe sem jut, hogy e településnek is patinás történelmi múltja lehet. Történetét 2008-ban Kupán Árpád írta meg negyedfélszáz lapon, s most a konferencia résztvevői kézhez kapták a számos képpel illusztrált kötetet. Ebből kiderül, hogy már 1215-ben Keresztelő Szent János védelmébe ajánlott bencés kolostor működött ott, később a Lónyay családnak volt pompás kastélya és birtoka a faluban.

A konferencián, melynek központi témája a Johannita- és a Domonkos-rend bihari telephelyei valamint a száz éve kitört világháború emlékezete voltak, több mint százan vettek részt, közöttük magyarországi meghívottak és Isaszegről egy egész Nyugdíjas Baráti Kör.

A péntek délelőtti megnyitót református-római katolikus ökumenikus áhítat vezette be, a két lelkész egyben tolmácsolta a megbízó püspökök jókívánságait. Utána Dukrét Géza elnök megnyitotta az ülésszakot, s a köszöntők következtek. Szót kapott Szabó Ödön parlamenti képviselő, Lőrincz Lajos alpolgármester, Széman Péter, az EMKE elnöke, Gaal György, a KLMT elnöke, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke, Révász Gizella a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke, Wanek Ferenc az EME elnökének üdvözletét tolmácsolta.   [Nb. Révász]

A Fényes Elek-díjak átadása után Bors község polgármestere, Bátori Géza bemutatta a 90 %-ban magyarok lakta, négy falut felölelő község rövid történetét és jelenlegi helyzetét. A következő másfél nap során húsz előadás hangzott el, Kolozsvárról Starmüller Géza, Vallasek István és Wanek Ferenc mutatott be vetítéssel kísért tudományos dolgozatot. Pénteken délben a falu határában lévő klastrom-dombnál került sor az éppen felállított emlékmű leleplezésére és megáldására. Az emlékmű négy nyelven a következő szöveget örökíti meg: „Ezen a magaslaton állt a Keresztelő Szent Jánosnak szentelt bencés monostor, melyet a Hontpázmány nemzetség alapított. Az először a Váradi Regestrumban 1215-ben említett kolostor falai közé 1249-től rövid időre ciszterci szerzeteseket telepítettek, majd ismét a bencéseké lett. A hódoltság kezdetén, 1541 után Domonkos-rendi apácák érkeztek Budáról, a Nyulak szigetéről, s ennek a kolostornak a falai között találtak menedéket. Ittlétük első írásos nyoma 1549-ből származik. Az utolsó tizennyolc nővér 1563 és 1567 között távozhatott Nagyszombatra.” Ugyancsak pénteken könyvbemutatót is tartottak: a Partiumi Füzetek sorozat 80. számát, Wilhelm Sándor érmelléki néprajzi tanulmányainak gyűjteményét vehették kézbe az érdeklődők. Hazai viszonylatban szinte egyedülálló, hogy a partiumiak már kiadványsorozatuk 80. számát adják közre, s emellett még 16 kötetet jelentettek meg. Köztük a tavaly a sajtó alól kikerült 360 lapos, Dukrét Géza 70. születésnapjára készült A honismeret szolgálatában című emlékkönyvet.

Vasárnap tanulságos szakmai kirándulás zárta a konferenciát. A Bihari Hegyköz térségéből négy falu műemlékeit tekinthették meg a résztvevők. Micskén a gótikus részeket tartalmazó református templomot, a Jakó-kúriát és a falu húsz jeles szülöttjének a nevét megörökítő emlékparkot, Érábrányban a premontreiek építette román kori – jelenleg romladozó állapotban lévő – volt református templomot, Szalárdon a Csáky nemzetség alapította gótikus templomot s különösen annak a szentély-részében feltárt három freskó-töredéket vehették szemügyre a kirándulók. Hegyközszentimrén a barokk református templom mellett a nem rég felállított Szent Imre szobor is figyelmet érdemel, ennek megkoszorúzása után került sor a szalárdi búcsú bankettre.

A jövő évi partiumi konferencia színhelye – Bátori Géza polgármester meghívásának köszönhetően – Bors lesz, ugyanis ekkor ünneplik a falu első említésének 800. évfordulóját.

                                                                               Gaal György 

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Susţinători

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj