You are hereA társaság célkitűzései és tevékenységi köre

A társaság célkitűzései és tevékenységi köre


1. A KLMT célja a kegyeleti, építészeti, egyházi, régészeti, történeti, képzőművészeti vagy néprajzi jelentőségű, romániai magyar vagy más nemzetiségekkel közös érdekű műemlékek szellemi és jogi védelmének érvényesítése az ország törvényei alapján, Románia területén.

Céljai megvalósítása érdekében a társaság olyan tevékenységet folytat, amely tudatosítja a romániai társadalomban az építettörökség értékét, ezzel elősegítve a műemlékállomány megmentését és folyamatos gondozását.

A társaság szakembereivel részt kíván venni a műemlékvédelmi alapelvek kidolgozásában és támogatja a kidolgozott alapelvek gyakorlatba ültetését.

2. A KLMT kezdeményező, véleményező és megfigyelő szerepet vállal, - a Romániában érvényes törvényes keretek közt, - a II. fejezet 8. pontjában felsorolt műemlékekkel kapcsolatban.

3. A KLMT nyilvántartásba vesz minden, a tagjai által javasolt és - arra érdemes - műemléket, valamint javaslatokat tesz a helyi és országos műemlékjegyzék kiegészítésére.

A Társaság egy dokumentációs központ kialakítására törekszik, hogy minél több információt hozzáférhetővé tegyen kulturális örökségünkről, a kutatók és a műemlék tulajdonosok számára.

4. A KLMT lehetőségeihez mérten kutatásokat végez vagy végeztet és javaslatokat tesz a II. fejezet 8. pontjában felsorolt műemlékek védelmével kapcsolatban.

5. A KLMT tevékenysége az alábbiak védelmére terjed ki:
  - műemlék épületek és azok tartozékai; műemlékegyüttesek (falukép, városkép, kultúrtáj); népi műemlékek és környezetük
  - temetők kegyeleti, művészeti, régészeti és építészeti értékeikkel; szobrok és tartozékaik; művészi értékű kovács- és bádogosmunkák; harangok és ötvösmunkák; egyházi és világi épületek belső berendezései; történeti kertek, parkok, arborétumok, zöldövezetek; emléktáblák; emlékhelyek; ipari műemlékek és technikai berendezések.

6. A KLMT az európai értékek körforgásába kivánja bekapcsolni sajátos művelődési értékeinket, népszerűsítő és tudományos jellegű kiadványok, könyvek, fotók, filmek és multimédiás adathordozók közzétételével, kiadásával.

7. A KLMT tagjainak egyéni tudományos, szakmai és publicisztikai tevékenységét a Társaság támogatja és kívánatosnak tartja.

8. A KLMT célja egy ösztöndíj-rendszer kidolgozása a műemlékvédelem területén kutató és dolgozó szakemberek számára, együttműködve a már létező, műemlékvédelmi oktatással és kutatással foglalkozó intézményekkel.

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Susţinători

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj